Izvedeni Radovi

Uređenje dečijih igrališta

nema

Rekonstrukcija ulice Mihajla Pupina

Rekonstrukcija ulice Mihajla Pupina – Uređena je rekonstrukcija ulice u dužini od 550m. Kolovoz je širine 5 m. Postavljeni su slivnici za kišnu kanalizaciju.

Ulica Žarka Zrenjanina

Rekonstrukcija ulice (od ulice Prvomajske do ulice 7.Jula) – Na deonici puta od ulice Prvomajske do ulice 7.Jula u toku su radovi zamene ivičnjaka i zamene habajućeg sloja asfalta. Dužina deonice na kojoj se izvode radovi je 700m, sa 10.300m2 asfalta i 1400m ivičnjaka.

Ulica Dositejeva

Rekonstrukcija i dogradnja ulice – Radovi se sastoje od izgradnje saobraćajnice sa infrastrukturom u ul. Dositejevoj ispred zgrade „Tamiš kapija 1“ kao i izgradnje obodnih saobraćajnica i infrastrukture oko objekta „Tamiš kapija 1“. Radovi se sastoje u izgradnji fekalne kanalizacije, kišne kanalizacije, javnog osvetljenja, izgradnje parkinga oko objekta Tamiš kapije. Ukupna kvadratura trotoara je oko […]

Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovine u Pančevu

Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovine u Pančevu – Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovine obuhvata rekonstrukciju postojećeg vodovoda dn 110 u dužini od 850m sa kompletnom zamenom kućnih priključaka. Projektovana je izrada atmosferske kanalizacije u dužini od 732m. Fekalna kanalizacija se delimično rekonstruiše zajedno sa priključcima u dužini od 420m. Predviđena je saobraćajnica dužine 820m, širine 5m. Pored […]

Rekonstrukcija starog jezgra Pančeva

Rekonstrukcija starog jezgra Pančeva – Projekat Staro Pančevo je projekat izgradnje i rekonstrukcije, koju će slediti i revitalizacija dela starog gradskog jezgra omeđenog ulicama Petra Drapšina, Braće Jovanovića, Mučeničke i Nikole Tesle. Među njima su Crkva svetog “Karla Boromejskog” sa obeliskom iz 1757. godine, Gimnazija “Uroš Predić” iz 1863. godine i zgrada “Narodne banke” (danas […]

Izgradnja biciklističke staze u ulici Oslobođenja

Izgradnja biciklističke staze u ulici Oslobođenja – Predviđena je izgradnja biciklističke staze sa desne strane ulice, od ulice Miloša Trebinjca do ulice Stevana Šupljikca u ukupnoj dužini od 1400m. Staza je asfaltna širine 1,6m. Planirano vreme završetka radova je polovina novembra 2011.

Rekonstrukcija pešačko – biciklističke staze u ulici Miloša Trebinjca

Rekonstrukcija pešačko – biciklističke staze u ulici Miloša Trebinjca – Na potezu od ulice Prvomajske do ulice Pasterove u toku je rekonstrukcija pešačko -biciklističke staze, sa leve strane ulice, ukupne dužine 700m.

Izgradnja parking prostora u Ulici Mučenička – Kej Radoja Dakića

Izgradnja parking prostora u ulici Mučenička – Kej Radoja Dakića u Pančevu – Predviđena je izgradnja 82 parking mesta, kao i izgradnja pešačke staze od ulice Mučeničke do keja na Tamišu (420m2). Ove godine će, zbog loših vremenskih uslova, biti urađen jedan od tri predviđena parking prostora. Nastavak radova će uslediti na proleće.

Ulica Žarka Zrenjanina

Rekonstrukcija ulice(od Žarka Zrenjanina br.4 do ulice Georgi Dimitrove) – Na potezu od Žarka Zrenjanina br.4 do ulice Georgi Dimitrove urađena je zamena habajućeg sloja asfalta u dužini od 440m, ukupne kvadrature 4000m2. Izvedeno je i obeležavanje horizontalne signalizacije.

Ulica Petra Preradovića

Rekonstrukcija i dogradnja ulice – Radovi na izgradnji kišne kanalizacije: od ul. Maksima Gorkog do ul. Miloša Trebinjca dužine 450m, – Radovi na izgradnji trotoara : ukupna dužina ulice je 450m, – Radovi na izgradnji saobraćajnice: kolovozna konstrukcija sa obostranom izradom ivičnjaka dužine 440m i širine 5,5m izvedena je od ul. Cara Lazara do ul. […]

Ulica Maksima Gorkog

Rekonstrukcija i dogradnja ulice – Radovi su se satojali od rušenja postojećeg degradisanog kolovoza i pešačkih staza, zemljanih radova, izrade kolovoznih konstrukcija, izgradnje pešačkih staza, saobraćajnice, saobraćajne signalizacije, semaforizacije raskrsnice Maksima Gorkog i Vladimira Žestića, novoprojektovanih parkinga, javnog osvetljenja. Ukupna dužina ulice je 1475m. Pešačke staze su asfaltne prosečne širine 2m. Ukupan broj parking mesta […]

Ulica Skadarska

Glavni projekat ojačanja kolovozne konstrukcije i rehabilitacije javnog puta ulice Skadarske u Pančevu – Obuhvaćena je fazna izgradnja tako da se prva faza radova odnosi na izradu kolovoza dužine 1360m i širine 6m. Druga faza radova je izrada otvorenog kišnog kanala i izrada pešačke staze uz desnu ivicu kolovoza.

Rehabilitacija pešačkog mosta i ojačavanje kolovozne konstrukcije na državnom putu prvog reda M 1/9

Rehabilitacija pešačkog mosta i pojačano održavanje pešačke staze na državnom putu prvog reda M1/9 – Postavljanje nove čelične konstrukcije mosta, statičkog sistema grede sa dva prepusta, na postojećim stubovima od armiranog betona, betoniranje nove armirano betonske ploče, izradu završnog sloja asfalta i postavljanje nove pešačke ograde mosta. Ukupna dužina pešačkog mosta je 21m sa srednjim […]

Izgradnja parking prostora u Starčevu

Izgradnja parking prostora u Starčevu – Parking prostor za putnička vozila ispred objekta FK „Borac“ u Starčevu u ulici Pančevački put (opštinski put br.1) dat je za upravno parkiranje vozila. Parking mesta su standarnih dimenzija 2,5 x 5,0m. Izgrađeno je 25 parking mesta za putnička vozila. Ukupne kvadrature 900m2. Pristup planiranom parking prostoru se ostvaruje […]