Изведени Радови

Улица Максима Горког

Реконструкција и доградња улице – Радови су се сатојали од рушења постојећег деградисаног коловоза и пешачких стаза, земљаних радова, израде коловозних конструкција, изградње пешачких стаза, саобраћајнице, саобраћајне сигнализације, семафоризације раскрснице Максима Горког и Владимира Жестића, новопројектованих паркинга, јавног осветљења. Укупна дужина улице је 1475m. Пешачке стазе су асфалтне просечне ширине 2m. Укупан број паркинг места […]

Плато испред Робне куће у ул.В. Р.Путника 8

уређење

Трг Краља Петра

реконструкција

Улица Димитрија Туцовића

нема

Улица Иве Курјачког

фекална канализација

Улица Др.Р.Путника

пресвлачење коловоза

Улица Светог Саве

пресвлачење коловоза

Улица Цара Лазара

фекална канализација

Улица Змај Јовина

гас

Улица Филипа Вишњића

Реконструкција и доградња улице – радови на изградњи кишне канализације: од ул. Цара Лазара до ул. Милоша Требињца – радови на изградњи тротоара: Укупна дужина улице је 310m. – радови на изградњи саобраћајнице: коловозна конструкција са обостраном израдом ивичњака дужине 350m и ширине 5m изведена је од ул. Максима Горког до ул. Милоша Требињца. – […]

Улице Др. Ж.Фогараша и 6. октобра

комплетна инфрастуткура

Трг Слободе

уређење

Улица Немањина

комплетна инфраструктура

Улица Мите Топаловића

комплетна инфраструктура

Улица Светог Саве

комплетна инфраструктура