Изведени Радови

Улица Жарка Зрењанина

Реконструкција улице(од Жарка Зрењанина бр.4 до улице Георги Димитрове) – На потезу од Жарка Зрењанина бр.4 до улице Георги Димитрове урађена је замена хабајућег слоја асфалта у дужини од 440м, укупне квадратуре 4000м2. Изведено је и обележавање хоризонталне сигнализације.

Улица Светог Саве

пресвлачење коловоза

Улица Цара Лазара

фекална канализација

Улица Змај Јовина

гас

Улица Филипа Вишњића

Реконструкција и доградња улице – радови на изградњи кишне канализације: од ул. Цара Лазара до ул. Милоша Требињца – радови на изградњи тротоара: Укупна дужина улице је 310m. – радови на изградњи саобраћајнице: коловозна конструкција са обостраном израдом ивичњака дужине 350m и ширине 5m изведена је од ул. Максима Горког до ул. Милоша Требињца. – […]

Улице Др. Ж.Фогараша и 6. октобра

комплетна инфрастуткура

Плато испред Робне куће у ул.В. Р.Путника 8

уређење

Трг Краља Петра

реконструкција

Улица Димитрија Туцовића

нема

Улица Иве Курјачког

фекална канализација

Улица Др.Р.Путника

пресвлачење коловоза

Трг Слободе

уређење

Улица Немањина

комплетна инфраструктура

Улица Мите Топаловића

комплетна инфраструктура

Улица Светог Саве

комплетна инфраструктура