Изведени Радови

Рехабилитација пешачког моста и ојачавање коловозне конструкције на државном путу првог реда М 1/9

Рехабилитација пешачког моста и појачано одржавање пешачке стазе на државном путу првог реда М1/9 – Постављање нове челичне конструкције моста, статичког система греде са два препуста, на постојећим стубовима од армираног бетона, бетонирање нове армирано бетонске плоче, израду завршног слоја асфалта и постављање нове пешачке ограде моста. Укупна дужина пешачког моста је 21m са средњим […]

Улица Димитрија Туцовића

нема

Улица Иве Курјачког

фекална канализација

Улица Др.Р.Путника

пресвлачење коловоза

Улица Светог Саве

пресвлачење коловоза

Улица Цара Лазара

фекална канализација

Улица Змај Јовина

гас

Улица Филипа Вишњића

Реконструкција и доградња улице – радови на изградњи кишне канализације: од ул. Цара Лазара до ул. Милоша Требињца – радови на изградњи тротоара: Укупна дужина улице је 310m. – радови на изградњи саобраћајнице: коловозна конструкција са обостраном израдом ивичњака дужине 350m и ширине 5m изведена је од ул. Максима Горког до ул. Милоша Требињца. – […]

Улице Др. Ж.Фогараша и 6. октобра

комплетна инфрастуткура

Плато испред Робне куће у ул.В. Р.Путника 8

уређење

Трг Краља Петра

реконструкција

Трг Слободе

уређење

Улица Немањина

комплетна инфраструктура

Улица Мите Топаловића

комплетна инфраструктура

Улица Светог Саве

комплетна инфраструктура