Изведени Радови

Пешачка стаза на надвожњаку – пут према Вршцу

нема

Хала „Багремар“

нема

Старо Грудно одељење

нема

Паркинг на Тесли

нема

ПИЧ терен у ОШ „Мирослав Антић“ на Стрелишту

нема

Улица Браће Јовановића

комплетна инфраструктура

Паркинг на Котежу 2

нема

Улица Светозара Милетића

комплетна инфраструктура

Паркинг на Стрелишту

нема

Пешачке стазе Пелистерска

нема

Пешачке стазе Кајмакчаланска

нема

Уређење дечијих игралишта

нема