Planirani Radovi

Rekonstrukcija Ulice 7. Jula – aktuelni radovi

Radovi na rekonstrukciji ulice 7. Jula obuhvataju kompletnu rekonstrukciju (radove na izgradnju ulice 7. Jula u dužini od 810m sa infrastrukturom). Radovi obuhvataju rekonstrukciju saobraćajnice, rekonstrukciju pešačkih staza, izgradnju biciklističkih staza i parkinga. Širina saobraćajnice je 7,0m. Širina pešačko -biciklističkih staza je 3,50m. Rok za izvođenje radova je 120 kalendarskih dana (4 meseca), od dana […]

Izgradnja ulice 7. Nova u dužini od 550 metara po “inženjering sistemu“ i sistemu “ključ u ruke“ (SEVERNA INDUSTRIJSKA ZONA) – druga faza

DRUGA FAZA RADOVA U SEVERNOJ INDUSTRIJSKOJ ZONI:Završena je izgradnja 550 metara ulice 7. Nova (druga faza radova) što je podrazumevalo kao i u prvoj fazi radove na saobraćajnici, javnom osvetlenju, vodovodnoj mreži i saobraćajnoj signalizaciji. Kompletni radovi na drugoj fazi obuhvatali su kao i u prvoj fazi radove na saobraćajnici,javnom osvetlenju, vodovodnoj mreži i saobraćajnoj […]

Redovno održavanje Opštinskog puta br.5 „Stari Tamiš“ – „Dolovo“

U toku su radovi na saniranju udarnih rupa kroz redovno održavanje na Opštinskom putu broj 5, „Stari Tamiš“ – „Dolovo“.

Izrada tehničke dokumentacije i izgradnja pešačkih staza

Izrada tehničke dokumentacije i izgradnja pešačkih staza.

Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji atarskog puta Glogonj – Crepaja sa zaštitom postojećeg naftovoda

Izrada tehničke dokumentacije za zaštitu postojećeg naftovoda na atarskom putu Glogonj – Crepaja.Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za zaštitu postojećeg naftovoda na atarskom putu Glogonj – Crepaja. Izvođenje radova na zaštiti postojećeg naftovoda na atarskom putu Glogonj – Crepaja. Tehnički pregled radova na zaštiti postojećeg naftovoda na atarskom putu Glogonj – Crepaja.

Ostali troškovi koji prate realizaciju investicija u oblasti niskogradnje

Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnica Starog gradskog jezgra „Staro Pančevo“ u Pančevu (druga faza). tehnički pregled izvedenih radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u MZ Glogonj. Tehnički pregled izvedenih radova na rekonstrukciji ulice 7.Jula u Pančevu.

Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji atletske staze sa pripadajućom infrastrukturom

Izvođenje radova na izgradnji kišne kanalizacije za Gradski stadion u Pančevu.

Mašinska škola „Pančevo“ – izrada tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije/izgradnje terena za male sportove

Izrada tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije I izgradnje terena za male sportove U Mašinskoj školi „Pančevo“.

Tehnička škola „23.maj“ Pančevo – izrada tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije/izgradnje terena za male sportove

Izrada tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i izgradnje terena za male sportove u Tehničkoj školi „23.maj“ Pančevo.

Investiciono održavanje postojeće betonske podloge za sportske terene u dvorištu OŠ „Dositej Obradović“ u MZ omoljica sa izradom tehničke dokumentacije i opremanje terena

Investiciono održavanje postojeće betonske podloge za sportske terene u dvorištu OŠ „Dositej Obradović“ u MZ omoljica i opremanje terena.

OŠ “ Vasa Živković“ Pančevo – uređenje školskog dvorišta i izrada tehničke dokumentacije

Uređenje školskog dvorišta OŠ “ Vasa Živković“ Pančevo.

OŠ „Stevica Jovanović“ Pančevo – uređenje školskog dvorišta

Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju školskog dvorišta u OŠ „Stevica Jovanović“ Pančevo.

Izgradnja autobuskog stajališta u MZ Kačarevo u Fiskulturnoj ulici

Izgradnja autobuskog stajališta u MZ Kačarevo u Fiskulturnoj ulici. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji autobuskog stajališta u MZ Kačarevo u Fiskulturnoj ulici.

Postavljanje zaštitne pešačke ograde na razdelnom ostrvu u ulici Prvomajska u Pančevu sa izradom tehničke dokumentacije

Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na postavljanju zaštitne pešačke ograde na razdelnom ostrvu u ulici Prvomajska u Pančevu. Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za postavljanje zaštitne pešačke ograde na razdelnom ostrvu u ulici Prvomajska u Pančevu. Tehnički pregled radova na postavljanju zaštitne pešačke ograde na razdelnom ostrvu u ulici Prvomajska u Pančevu.

Izgradnja pešačke staze od Ohridske česme do Sportskog centra sa izradom tehničke dokumentacije

Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji pešačke staze od Ohridske česme do Sportskog centra. Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju pešačke staze od Ohridske česme do Sportskog centra. Tehnički pregled radova na izgradnji pešačke staze od Ohridske česme do Sportskog centra.