Планирани Радови

Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву

Техничка контола техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву.

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву

Израда техничке документације на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву,у дужини од 1700 метара. Техничка контрола техничке документације за изградњу приступног пута за регионалну депонију у Панчеву.

Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског булевара

Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског булевара. Техничка контрола техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског булевара.

Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром

Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром. Техничка контрола техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром.

Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољица – Иваново

Израда техничке документације на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољица – Иваново

Израда техничке документације са техничком контролом и извођење радова на мосту у Банатском Брестовцу на путу ка „Јабуковом цвету“

Израда техничке документације за радове на мосту у Банатском Брестовцу на путу ка „Јабуковом цвету“.Техничка контрола техничке документације за радове на мосту у Банатском Брестовцу на путу ка „Јабуковом цвету“. Извођење радова на мосту у Банатском Брестовцу на путу ка „Јабуковом цвету“. Технички преглед изведених радова на мосту у Банатском Брестовцу на путу ка „Јабуковом […]

Израда пројектно – техничке документације за изградњу бициклистичке стазе Старчево-Омољица

Израда пројектно техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољице.

Одржавање улица у насењеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду

Одржавање улица у насењеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду за период 15.11.2017. до 31.03.2018.

Редовно одржавање у насељеном месту Панчево и општинских путева

Редовно одржавање у насељеном месту Панчево и општинских путева за период од 01.06.2017. до 31.05.2017.

Периодично одржавање дела Гробљанске улице у МЗ Иваново

Периодично одржавање дела Гробљанске улице у МЗ Иваново – паркинг испред гробља.

Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације

Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица у Панчеву.

Изградња паркинг простора код Матице Словачке – са израдом техничке документације

Изградња паркинг простора код Матице Словачке у Панчеву.

Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Доборовољачкој у Панчеву

Техничка контрола техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Доборовољачкој у Панчеву.

Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од бр.106 до бр. 116

Израда техничке документације за радове на изградњи кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до броја 116 у Панчеву.Техничка контрола техничке документације за изградњу кишне канализације. Извођење радова на изградњи кишне канализације. Технички преглед радова на изградњи кишне канализације.

Извођење радова – Пројекат јавног осветљења државног пута Iб реда бр.10 у улици Новосељански пут,пролаз кроз Панчево

Извођење радова на изградњи јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву. Технички преглед изведених радова на изградњи јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву.