Планирани Радови

МЗ Старчево – израда пројекта уређења Трга Неолита (трећа фаза)

Израда техничке документације уређења Трга Неолита у МЗ Старчево (трећа фаза). Техничка контрола пројектно-техничке документације уређења Трга Неолита у МЗ Старчево (трећа фаза).

Плато Дома омладине Панчево – израда техничке документације и извођење радова на уређењу Платоа

Израда техничке документације и извођење радова на уређењу Платоа Дома омладине Панчево по систему „кључ у руке“.

Израда техничке документације за уређење дворишта у улици др.Светислава Касапиновића бр.24

Израда техничке документације за уређење дворишта у улици др.Светислава Касапиновића бр.24 у Панчеву. Техничка контрола техничке документације за уређење дворишта у улици др.Светислава Касапиновића бр.24 у Панчеву.

Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.24

Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.24 у Панчеву. Техничка контрола техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.24 у Панчеву.

Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр. 33

Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановић бр. 33 „Америчке зграде“. Техничка контрола техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановић бр. 33.

МЗ Јабука – Реконструкција и доградња пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора

Изградња објекта са санитарним чвором, поплочавање пијачног платоа и изградња паркинг простора за теретна возила.

Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољице

Пројекат садржи изградњу бициклистичке стазе ширине 2,0м од центра насеља Старчево до центра МЗ Омољица у дужини од 6200 м.

МЗ Банатско Ново Село – Појачано одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шолаје)

Пресвлачење постојећег коловоза асфалтом у дужини од 521м.

МЗ Старчево – Појачано одржавање улице Никола Тесла

Проширење постојећег коловоза и пресвлачење коловоза асфалтом у дужини од 175м.

МЗ Банатски Брестовац – Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина

Проширење постојећег коловоза и пресвлачење коловоза асфалтом (улица Соље Маринковић у дужини од 500м, улица Сутјеска, улица Змај Јовина у дужини од 370м).

Пројектно техничка документација за побољшање укрсног места државног пута IБ реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово)

Планирана је реконструкција раскрснице са изградњом кружног тока саобраћаја и изградња јавне расвете.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице 7. јула

Пројекат садржи реконстукцији саобраћајнице, постојећих тротоара, пешачких стаза, изградња паркинга, бициклистичких стаза, јавне расвете и изградња кишне канализације. Изградња колектора кишне канализације у ул. 7. Јула представља основ за решење површинских вода дела насеља Стрелиште. Укупна дужина улице је 780м.

МЗ Качарево – Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта – десна страна од поште до улице Цара Лазара

Проширење постојећег тротоара и поплочавање префабрикованим бетонским елементима у дужини од 670м.

Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево

Предвиђена је израда пројекта и извођење радова на замени семафорског уређеја и комплетне семафорске опреме ради повећања проточности возила и увећања безбедности саобраћаја. Предвиђено је постављање ЛЕД семафорске опреме због мале потрошње електричне енегрије у процесу експлоатације

Израда пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића

Пројекат садржи реконстукцији саобраћајнице, постојећих тротоара, пешачких стаза, изградња паркинга, јавне расвете и изградња кишне канализације. Укупна дужина улице је 500м