Планирани Радови

МЗ Старчево – израда пројекта уређења Трга Неолита (трећа фаза)

Израда техничке документације уређења Трга Неолита у МЗ Старчево (трећа фаза). Техничка контрола пројектно-техничке документације уређења Трга Неолита у МЗ Старчево (трећа фаза).

Плато Дома омладине Панчево – израда техничке документације и извођење радова на уређењу Платоа

Израда техничке документације и извођење радова на уређењу Платоа Дома омладине Панчево по систему „кључ у руке“.

Израда техничке документације за уређење дворишта у улици др.Светислава Касапиновића бр.24

Израда техничке документације за уређење дворишта у улици др.Светислава Касапиновића бр.24 у Панчеву. Техничка контрола техничке документације за уређење дворишта у улици др.Светислава Касапиновића бр.24 у Панчеву.

Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.24

Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.24 у Панчеву. Техничка контрола техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.24 у Панчеву.

Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр. 33

Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановић бр. 33 „Америчке зграде“. Техничка контрола техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановић бр. 33.

МЗ Јабука – Реконструкција и доградња пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора

Изградња објекта са санитарним чвором, поплочавање пијачног платоа и изградња паркинг простора за теретна возила.

Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољице

Пројекат садржи изградњу бициклистичке стазе ширине 2,0м од центра насеља Старчево до центра МЗ Омољица у дужини од 6200 м.

МЗ Банатско Ново Село – Појачано одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шолаје)

Пресвлачење постојећег коловоза асфалтом у дужини од 521м.

МЗ Старчево – Појачано одржавање улице Никола Тесла

Проширење постојећег коловоза и пресвлачење коловоза асфалтом у дужини од 175м.

МЗ Банатски Брестовац – Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина

Проширење постојећег коловоза и пресвлачење коловоза асфалтом (улица Соље Маринковић у дужини од 500м, улица Сутјеска, улица Змај Јовина у дужини од 370м).

Пројектно техничка документација за побољшање укрсног места државног пута IБ реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово)

Планирана је реконструкција раскрснице са изградњом кружног тока саобраћаја и изградња јавне расвете.

МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Војвођанска

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 300м.

Уређење и редовно одржавање спортско рекреативних терена на територији града Панчева са насељеним местима

Средства су намењена за одржавање спортских терена који се налазе на јавној површини, који се не налазе у саставу основних и средњих школа и које се не налазе под управљањем јавно комуналних предузећа.

МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Гробљанска

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 360м ширине 4,0м.

Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић

Предвиђенo је извођење радова на изради 13 паркинг места у улици Милке Марковић на делу од улице Михајла Обреновића до Стевана Шупљикца са израдом пројекта уређења саобраћајнице у оквиру постојећих габарита. По усвајању програма пословања биће спроведена јавна набавака за избор пројектанта на изградњи паркинга.