Planirani Radovi

MZ Starčevo – izrada projekta uređenja Trga Neolita (treća faza)

Izrada tehničke dokumentacije uređenja Trga Neolita u MZ Starčevo (treća faza). Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije uređenja Trga Neolita u MZ Starčevo (treća faza).

Plato Doma omladine Pančevo – izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju Platoa

Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju Platoa Doma omladine Pančevo po sistemu „ključ u ruke“.

Izrada tehničke dokumentacije za uređenje dvorišta u ulici dr.Svetislava Kasapinovića br.24

Izrada tehničke dokumentacije za uređenje dvorišta u ulici dr.Svetislava Kasapinovića br.24 u Pančevu. Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za uređenje dvorišta u ulici dr.Svetislava Kasapinovića br.24 u Pančevu.

Izrada tehničke dokumentacije za uređenje dvorišta u ulici Braće Jovanovića br.24

Izrada tehničke dokumentacije za uređenje dvorišta u ulici Braće Jovanovića br.24 u Pančevu. Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za uređenje dvorišta u ulici Braće Jovanovića br.24 u Pančevu.

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju dvorišta u ulici Braće Jovanovića br. 33

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju dvorišta u ulici Braće Jovanović br. 33 „Američke zgrade“. Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju dvorišta u ulici Braće Jovanović br. 33.

MZ Jabuka – Rekonstrukcija i dogradnja pijace sa izgradnjom sanitarnog čvora i parking prostora

Izgradnja objekta sa sanitarnim čvorom, popločavanje pijačnog platoa i izgradnja parking prostora za teretna vozila.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke staze od Starčeva do Omoljice

Projekat sadrži izgradnju biciklističke staze širine 2,0m od centra naselja Starčevo do centra MZ Omoljica u dužini od 6200 m.

MZ Banatsko Novo Selo – Pojačano održavanje ulice Žarka Zrenjanina (od ulice Zmaj Jovine do ulice Sime Šolaje)

Presvlačenje postojećeg kolovoza asfaltom u dužini od 521m.

MZ Starčevo – Pojačano održavanje ulice Nikola Tesla

Proširenje postojećeg kolovoza i presvlačenje kolovoza asfaltom u dužini od 175m.

MZ Banatski Brestovac – Pojačano održavanje ulice Sutjeska, Sonje Marinković i Zmaj Jovina

Proširenje postojećeg kolovoza i presvlačenje kolovoza asfaltom (ulica Solje Marinković u dužini od 500m, ulica Sutjeska, ulica Zmaj Jovina u dužini od 370m).

Projektno tehnička dokumentacija za poboljšanje ukrsnog mesta državnog puta IB reda broj 14 i opštinskog puta OP5 (Nadel-Dolovo)

Planirana je rekonstrukcija raskrsnice sa izgradnjom kružnog toka saobraćaja i izgradnja javne rasvete.

MZ Ivanovo – Ojačanje kolovoza ulice 7.Jula

Presvlačenje asfaltom postojećeg kolovoza sa tucaničkim kolovoznim zastorom u dužini od 170m širine 4,0m.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje severne industrijske zone

Izrada Tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajnog priključka i za troškove naknade za Revizionu komisiju, izrada Tehničke dokumentacije poboljšanja ukrsnog mesta (izgradnju raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja) i izrada Projekta za izgradnju dela zonskih saobraćajnica. Izrada Tehničke dokumentacije priključka „severne industrijske zone“ na državni put drugog A reda broj 130 i izrada projekta za dve servisne […]

MZ Starčevo – Pojačano održavanje Vršačke ulice

Projektom je predviđeno proširenje postojećeg kolovoza i presvlačenje kolovoza asfaltom u dužini 135m.

MZ Ivanovo – Ojačanje kolovoza ulice 29.Novembra

Presvlačenje asfaltom postojećeg kolovoza sa tucaničkim kolovoznim zastorom dužini od 300m širine 4,0m.