Планирани Радови

МЗ Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туцовића)

Проширење постојећег тротоара и поплочавање префабрикованим бетонским елементима у дужини од 650м.

МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Петефи Шандора

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 170м ширине 4,0м.

Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци – изградња паркинга поред школе

Предвиђена је изградња око 20 паркинг места испред школе у улици Змај Јовина у Јабуци.