Планирани Радови

Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић

Предвиђенo је извођење радова на изради 13 паркинг места у улици Милке Марковић на делу од улице Михајла Обреновића до Стевана Шупљикца са израдом пројекта уређења саобраћајнице у оквиру постојећих габарита. По усвајању програма пословања биће спроведена јавна набавака за избор пројектанта на изградњи паркинга.

МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Петефи Шандора

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 170м ширине 4,0м.

Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци – изградња паркинга поред школе

Предвиђена је изградња око 20 паркинг места испред школе у улици Змај Јовина у Јабуци.