Планирани Радови

Израда пројектно техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара

Пројекат садржи реконструкцију постојећих тротоара, пешачких стаза, изградњу паркинга, бициклистичких стаза, јавне расвете и кишне канализације (сливника). Пројектом је предвиђена саобраћајница ширине 7,0м у дужини 1380м.

МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Петефи Шандора

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 170м ширине 4,0м.

Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци – изградња паркинга поред школе

Предвиђена је изградња око 20 паркинг места испред школе у улици Змај Јовина у Јабуци.