Planirani Radovi

Nastavak radova na rekonstrukciji i dogradnji ulice Lava Tolstoja i Milke Marković

Predviđeno je izvođenje radova na izradi 13 parking mesta u ulici Milke Marković na delu od ulice Mihajla Obrenovića do Stevana Šupljikca sa izradom projekta uređenja saobraćajnice u okviru postojećih gabarita. Po usvajanju programa poslovanja biće sprovedena javna nabavaka za izbor projektanta na izgradnji parkinga.

MZ Ivanovo – Ojačanje kolovoza ulice Petefi Šandora

Presvlačenje asfaltom postojećeg kolovoza sa tucaničkim kolovoznim zastorom u dužini od 170m širine 4,0m.

Izgradnja i rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina (od ulice Omladinske do ulice Vuka Karadžića) sa parkingom, u Jabuci – izgradnja parkinga pored škole

Predviđena je izgradnja oko 20 parking mesta ispred škole u ulici Zmaj Jovina u Jabuci.