Planirani Radovi

MZ Ivanovo – Ojačanje kolovoza ulice Vojvođanska

Presvlačenje asfaltom postojećeg kolovoza sa tucaničkim kolovoznim zastorom u dužini od 300m.

MZ Ivanovo – Ojačanje kolovoza ulice Petefi Šandora

Presvlačenje asfaltom postojećeg kolovoza sa tucaničkim kolovoznim zastorom u dužini od 170m širine 4,0m.

Izgradnja i rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina (od ulice Omladinske do ulice Vuka Karadžića) sa parkingom, u Jabuci – izgradnja parkinga pored škole

Predviđena je izgradnja oko 20 parking mesta ispred škole u ulici Zmaj Jovina u Jabuci.