Радови у току

Реконструкција Улице 7. Јула – актуелни радови

Радови на реконструкцији улице 7. Јула обухватају комплетну реконструкцију (радове на изградњу улице 7. Јула у дужини од 810м са инфраструктуром). Радови обухватају реконструкцију саобраћајнице, реконструкцију пешачких стаза, изградњу бициклистичких стаза и паркинга. Ширина саобраћајнице је 7,0м. Ширина пешачко -бициклистичких стаза је 3,50м. Рок за извођење радова је 120 календарских дана (4 месеца), од дана […]

Израда кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде

Радови обухватају израду израду техничке документације и извођење радова на изградњи кишне канализације од улице Светозара Милетића до раскрснице улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде Панчево у дужини од 250 метара. Извођач је уведен у посао 3.априла 2017.године а рок за завршетак радова је 40 календарских дана.

Редовно одржавање Општинског пута бр.5 „Стари Тамиш“ – „Долово“

У току су радови на санирању ударних рупа кроз редовно одржавање на Општинском путу број 5, „Стари Тамиш“ – „Долово“.

Редовно одржавање просека Улице Јоакима Вујића у МЗ Стрелиште – обилазак радова

У присуству медија и представника МЗ „Стрелиште“ , у понедељак 27.03.2017. радове на редовном одржавању просека Улице Јоакима Вујића обишла је директорка ЈП „Дирекција за изгрању Панчева“ Панчево Маја Витман. Радови у просеку Улице Јоакима Вујића изводе се кроз редовно одржавање улица у граду. Дужина трасе улице је 345м, ширина саобраћајнице 4,0м. Кроз редовно одржавање […]