Radovi u toku

Rekonstrukcija Ulice 7. Jula – aktuelni radovi

Radovi na rekonstrukciji ulice 7. Jula obuhvataju kompletnu rekonstrukciju (radove na izgradnju ulice 7. Jula u dužini od 810m sa infrastrukturom). Radovi obuhvataju rekonstrukciju saobraćajnice, rekonstrukciju pešačkih staza, izgradnju biciklističkih staza i parkinga. Širina saobraćajnice je 7,0m. Širina pešačko -biciklističkih staza je 3,50m. Rok za izvođenje radova je 120 kalendarskih dana (4 meseca), od dana […]

Izrada kišne kanalizacije na raskrsnici ulica Ivana Milutinovića i Moše Pijade

Radovi obuhvataju izradu izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji kišne kanalizacije od ulice Svetozara Miletića do raskrsnice ulica Ivana Milutinovića i Moše Pijade Pančevo u dužini od 250 metara. Izvođač je uveden u posao 3.aprila 2017.godine a rok za završetak radova je 40 kalendarskih dana.

Redovno održavanje Opštinskog puta br.5 „Stari Tamiš“ – „Dolovo“

U toku su radovi na saniranju udarnih rupa kroz redovno održavanje na Opštinskom putu broj 5, „Stari Tamiš“ – „Dolovo“.

Redovno održavanje proseka Ulice Joakima Vujića u MZ Strelište – obilazak radova

U prisustvu medija i predstavnika MZ „Strelište“ , u ponedeljak 27.03.2017. radove na redovnom održavanju proseka Ulice Joakima Vujića obišla je direktorka JP „Direkcija za izgranju Pančeva“ Pančevo Maja Vitman. Radovi u proseku Ulice Joakima Vujića izvode se kroz redovno održavanje ulica u gradu. Dužina trase ulice je 345m, širina saobraćajnice 4,0m. Kroz redovno održavanje […]