Обавештења

Нацрт плана за Јабуку на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Јабука на јавном увиду Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Града Панчева излаже на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Јабука (у даљем тексту план). Јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 26. маја 2023.године. Наведени […]

План и стратешка процена за „Ветропарк 1“ на територији Банатског Новог Села, Качарева и Панчева на јавном увиду

Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „ВЕТРОПАРК 1″ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село, Качарево и Панчево на територији града Панчева и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „ВЕТРОПАРК 1″ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село, Качарево И Панчево на територији града Панчева на животну средину, на […]

План за Караулу и Скробару, у Панчеву, на поновном јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације – Целина 4а – Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара, у Панчеву, на поновном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Града Панчава излаже на поновни јавни увид „Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације – Целина 4а – Караула са Јабучким путем […]

Измене Генералног плана Вршца на јавном увиду

Измене генералног урбанистичког плана Вршца, за катастарску парцелу 30704 КО Вршац, у Првомајској улици у Вршцу, на јавном увиду Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава јавни увид за Измене генералног урбанистичког плана Вршца, за катастарску парцелу 30704 КОП Вршац, у Првомајској улици у Вршцу Излагање планског докумената траје 15 […]

План и стратешка процена за ветроелектране на подручју Банатског Новог Села и Качарева на јавном увиду

Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „WV NBT WIND 1“ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „WV NBT WIND 1“ на подручју катастарске општине Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева на животну […]

Измене плана за северну индустријску зону 2 у Панчеву на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско – пословно – производне зоне 2 у Панчеву на јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај градске управе Панчево излаже на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско – пословно – производне зоне […]

План за „Ветроелектрану“ на подручју Старчева и Панчева и стратешка процена утицаја плана на јавном увиду

Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева на животну средину, на јавном увиду Секретаријат за урбанизам, грађевинске, […]

План за ветропарк на територији катастарских општина Долово и Панчево, на раном јавном увиду

План детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Долово и Панчево на територији града Панчева, на раном јавном увиду Секретаријат за урбанизам,грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, градске управе Града Панчева, излаже на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју […]

Измене плана за ветропарк „Бела Анта“ у Долову на раном јавном увиду

Измене и допуне Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ у Долову, на раном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај градке управе Града Панчева излаже на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта“ […]

Нацрт измена плана за Комплексе посебних намена у Панчеву на јавном увиду

Јавни увид Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву. Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе Панчева, оглашава јавни увид Нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву (у даљем тексту План). Јавни увид Плана трајаће 15 дана и […]

Измена плана за северну индустријску зону 2 у Панчеву на раном јавном увиду

Измене и допуне Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у Панчеву, на раном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе Панчева излаже на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у Панчеву (у даљем тексту План). Рани јавни увид […]

Одлука о избору корисника за постављање билборда у Граду Панчеву

На основу члана 28. Одлуке о постављању средстава за оглашавање на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ 70/20, 8/21,19/21), члан 4 став 10 Јавног конкурса за постављање билборда у граду Панчеву,  након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за избор корисника за постављање средстава за оглашавање на површинама јавне намене дана 8. јула 2022. године, Комисија […]

Нацрт Измена плана за шири центар у Панчеву, на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево, на јавном увиду Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај Градске управе Панчева, излаже на јавни увид: „Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице), у насељеном месту […]

Јавни конкурс за постављање билборда у граду Панчеву

На основу члана 41. став 2. Закона о оглашавању („Сл.гласник РС“ бр. 6/2016 и 52/2019-др. Закон), чланова  16. до 31. Одлуке о постављању средстава за оглашавање на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 70/20,  8/21 и 19/21 ), члан 3. ст.2. Плана за постављање средстава за оглашавање на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ […]

План и стратешка процена за комплекс јужне индустријске зоне у Панчеву на јавном увиду

Нацрт Плана генералне регулације Целина 8 – Комплекса ХИП “Петрохемија“, ХИП “Азотара“ и НИС “Рафинерија нафте Панчево“, у насељеном месту Панчево и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Целина 8 – комплекса ХИП “Петрохемија“, ХИП “Азотара“ и НИС “Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево на животну средину, на јавном увиду Секретаријат за […]