Obaveštenja

Nacrt Plana „Izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Pančeva“ – na javnom uvidu

U toku je javni uvid Nacrta Izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pančeva, koji je izradilo Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo. Javni uvid Nacrta Izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pančeva u trajanju od 30 dana, započinje 8. novembra 2019. godine. Planski dokument će biti izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada […]

Nova jesenja sezona u pančevačkom dečijem odmaralištu na planini Maljen

Prva grupa učenika, nakon letnje pauze, stigla je u odmaralište u petak 18. oktobra 2019. Nju su činili  učenici i nastavnici iz Osnovne škole „Miroslav Antić“ Pančevo. Tokom boravka na Divčibarama, posetioci su uživali u prelepom vremenu sa neuobičajeno visokim temperaturama. To je bilo pravo uživanje za mališane, kao i njihove pratioce, koji su lepo […]

Dečije odmaralište na Divčibarama, posle letnje pauze i renoviranja, spremno da ugosti mališane sa teritorije Grada Pančeva

Pančevačko dečije odmaralište na Divčibarama je spremno da ponovo ugosti predškolce i osnovce iz grada Pančeva i okolnih mesta, od petka 18. oktobra 2019. godine. Poslednja letnja smena (školske) sezone 2018/19. u dečijem odmaralištu na planini Maljen, realizovana je u terminu od 23. do 30. avgusta 2019. godine. Nakon toga, tokom septembra i oktobra u […]

Plan detaljne regulacije za magistralni vodovod Kačarevo – Banatsko Novo Selo, na javnom uvidu

Plan detaljne regulacije za magistralni vodovod Kačarevo – Banatsko Novo Selo, na javnom uvidu   Gradska uprava grada Pančeva – Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, izlaže na rani javni uvid Plan detaljne regulacije za magistralni vodovod Kačarevo-Banatsko Novo Selo (u daljem tekstu Plan). Rani javni uvid Plana, održaće se u trajanju od […]

Izmene i dopune Plana generalne regulacije Kačareva na ranom javnom uvidu

Izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo na ranom javnom uvidu   Gradska uprava grada Pančeva – Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj izlaže na rani javni uvid Izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo (u daljem tekstu Plan). Rani javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 15 […]

Plan detaljne regulacije Industrijske zone u Beloj Crkvi na ranom javnom uvidu

Plan detaljne regulacije Industrijske zone u naselju Bela Crkva (u daljem tekstu Plan) na ranom javnom uvidu   Rani javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 22. jula 2019.  do  5. avgusta 2019.godine, u zgradi Opštine Bela Crkva, ul. Miletićeva broj 2, u prostorijama Odeljenja za urbanizam, privredu […]

Plan detaljne regulacije turističkog, sportsko – rekreativnog kompleksa u Beloj Crkvi na ranom javnom uvidu

Plan detaljne regulacije turističkog sportsko – rekreativnog kompleksa u delu bloka 20, u naselju Bela Crkva (u daljem tekstu Plan) izlaže se na rani javni   Rani javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 22. jula 2019.  do  5. avgusta 2019. godine, u zgradi Opštine Bela Crkva, ul. […]

Tokom leta, u dečijem odmaralištu na planini Maljen, borave sportske smene

U letnjem periodu, od 12. jula do 30. avgusta 2019. godine, u pančevačkom dečijem odmaralištu na Divčibarama, borave sportisti sa teritorije grada Pančeva. Uzrast polaznika je do 15 godina i oni su u pratnji svojih trenera. Mladi sportisti sprovode pripreme za predstojeću sportsku sezonu i takmičenja. Za zdravstvenu zaštitu zaduženo je medicinsko osoblje koje obezbeđuje […]

Usvojen Plan detaljne regulacije dela severne industrijske zone u Vršcu i izveštaj o strateškoj proceni

Skupština Grada Vršca, uz prethodno pribavljeno mišljenje Komisije za planove Grada Vršca, na sednici održanoj 27. maja 2019. godine, donela je Odluku o usvajanju plana detaljne regulacije dela severne industrijske zone u Vršcu i izveštaja o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije dela severne industrijske zone u Vršcu na životnu sredinu. Planom je obuhvaćen i […]

Usvojen Plan detaljne regulacije područja hrastove šume u Dolovu

Na sednici Skupštine grada Pančeva, održanoj dana 12. jula 2019. godine doneta je Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije područja hrastove šume – površine specijalne namene, u KO Dolovo. Ukupna poaršina obuhvata Plana iznosi 38ha 38a 73m2 Sastavni deo ove Odluke je Plan detaljne regulacije područja hrastove šume — površine specijalne namene u K.O. Dolovo, […]

Usvojen plan detaljne regulacije dela bloka 040 u Pančevu

Na sednici Skupštine grada Pančeva, održanoj dana 12. jula 2019. godine doneta je Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije (PDR) unutrašnjeg dela bloka 040, u naseljenom mestu Pančevo. Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 1ha 17a 88m2. Sastavni deo ove Odluke je Plan detaljne regulacije unutrašnjeg dela Bloka 040 u naseljenom mestu Pančevo, izrađen od strane […]

Usvojen Plan detaljne regulacije dela bloka 113 (Kotež 1) u Pančevu

Na sednici Skupštine grada Pančeva, održanoj dana 12. jula 2019. godine doneta je Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije dela bloka 113 (Kotež 1) u naseljenom mestu Pančevo. Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 2ha 6a. Sastavni deo ove Odluke je Plan detaljne regulacije dela bloka 113 (Kotež 1) u naseljenom mestu Pančevo, izrađen od strane […]

Usvojene izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Green Field 1″ u Pančevu.

Na sednici Skupštine grada Pančeva, održanoj dana 12. jula 2019. godine doneta je Odluka o Izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije „Green Field 1″ eko industrijske zone – južno od „Petrohemije“ u Pančevu. Sastavni deo ove Odluke su Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Green Field 1″ eko-industrijske zone-južno od „Petrohemije“ u Pančevu, izrađene od […]

Usvojene izmene i dopune Plana generalne regulacije kompleksa HIP „Petrohemija“, HIP „Azotara“ i HIP „Rafinerija nafte Pančevo“

Na sednici Skupštine grada Pančeva, održanoj dana 12. jula 2019. godine doneta je Odluka o Izmenama i dopunama Plana generalne regulacije kompleksa HIP „Petrohemija“, HIP „Azotara“ i HIP „Rafinerija nafte Pančevo“ u naseljenom mestu Pančevo. Ukupna površina obuhvata Izmena i dopuna plana iznosi 2ha 60a 90m2 . Sastavni deo ove Odluke su Izmene i dopune […]

Izmene i dopune Plana detaljne regulacije Podcelina 6c – Nova deponija Pančevo, na javnom uvidu

Javni uvid  Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije – Podcelina 6c – Nova deponija – u naseljenom mestu Pančevo, u trajanju od 30 dana održaće se od 12. jula 2019. do 12. avgusta 2019. godine.   Planski dokument će biti izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančevo, Trg kralja Petra I br. […]