Ambulanta „Dolovo“ MZ“Dolovo“ – izvođenje radova po projektnoj dokumentaciji (druga faza) – obilazak radova

U prisustvu medija i predstavnika MZ „Dolovo“ , u utorak 28.03.2017. radove na drugoj fazi u ambulanti „Dolovo“ u MZ „Dolovo“ obišla je direktorka JP „Direkcija za izgranju Pančeva“ Pančevo Maja Vitman i direktorka Doma zdravlja Pančevo Mr Danijela Ristovski Kornic.
Radovi na rekonstrukciji ambulante u Dolovu koji su obuhvaćeni ugovorom se odnose na zamenu elektroinstalacija, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, termomašinskih instalacija kao i instaliranje sistema protivpožarne zaštite ( hidrantska mreža i javljači požara). Građevinsko zanatskim radovima su obuhvaćeni gletovanje I bojenje zidova, zamena spoljne stolarije i izrada spuštenog plafona u ulaznom holu.
Vodovod I kanalizacija: Ugrađena je hidrantska I sanitarna mreža u objektu. Ostaje još povezivanje na spoljnu mrežu i ispitivanje iste.
Kada su Građevinsko zanatski radovi u pitanju privodi se kraju ugradnja spoljne stolarije. Demontiran je daščani plafon i montirane su protivpožarne gipsane ploče. U toku je završna priprema zidova i plafona za gletovanje I krečenje objekta. Radovi na Elektroinstalacijama su u toku i završen je veći deo planiranih radova.