Boravak dece u dečijem odmaralištu na Divčibarama u aprilu 2019. godine

U periodu od 29. marta do 5. aprila 2019. godine, boravili su učenici Osnovne škole „Olga Petrov“ iz Banatskog Brestovca. Zajedno sa njima, boravile su i lekarka dr Marina Manić i medicinski tehničarka Gordana Atanasov, kao medicinska podrška.

Ovu grupu su po povratku, od 5. do 12. aprila 2019, zamenili  učenici iz Osnovne škole „Vasa Živković“ iz Pančeva, njih 40, kao i 30 polaznika pančevačkog Regionalnog centra za talente, sa svojim mentorima. Uspešno su realizovali zadate programe, a o zdravlju su brinule lekarka dr Mirjana Nikolić i medicinska tehničarka Ankica Davidović.

Od 12. do 19. aprila 2019. godine na planinu Maljen, odlazi 50 učenika Osnovne škole „Branko Radičević“, iz Pančeva, kao i 35 učenika Osnovne škole „Borisav Petrov Braca“,  iz Pančeva. Lekarka dr Jelena Zajc i medicinska  tehničarka Slavica Markovski su obavile svoj deo posla bez  problema.

U smenu od 19. do 26. aprila 2019. u pančevačko dečije odmaralište na Divčibamara, odlazi 70 učenika specijalne škole ŠOSO „Mara Mandić“ iz Pančeva sa svojim nastavnicima i vaspitačima, koji su danonoćno provodili vreme sa učenicima, družili se i učili. Kao i ranijih godina, sa njima je bila već uhodana zdravstvena ekipa sa lekarkom dr Valerijom Rajković i medicinskom tehničarkom Aleksandrom Isevski.

Po njihovom povratku, u toku školskog uskršnjeg raspusta, na planini Maljen će boraviti  učenici pančevačkih specijalizovanih stručnih škola: Muzičke škole Pančevo i baletske škole „Dimitrije Parlić“.