Boravak dece u pančevačkom dečijem odmaralištu na planini Maljen tokom maja 2018.

U prvoj smeni, od 4. do 11. maja 2018. u dečijem odmaralištu na Divčibarama boravili su učenici iz dve škole: Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ iz Kačareva, sa 43 učenika i 2 nastavnika i Osnovne škole „Vuk Stefanović Karadžić“ iz Starčeva, sa 42 predškolske dece i 5 vaspitača. U pratnji ove dece Dom zdravlja Pančevo je obezbedio  medicinsko osoblje, lekarku  dr Ana Sekulić, medicinsku tehničarku Jovanu Runić.

U periodu od 11. do 18. maja 2018. godine u odmaralištu su boravili učenici iz Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ iz Banatskog Novog Sela i iz Osnovne škole „Đura Jakšić“ iz Pančeva. Boravak je protekao bez problema, a medicinska pratnja u ovoj smeni su bile lekarka dr Mila Škurtić i medicinska tehničrka Ivana Panić.

U petak 18. maja 2018. u pančevačko dečije odmaralište je upućena grupa učenika Osnovne škole „Branislav Petrov Braca“ iz Pančeva, koja je sastavljena od 40 učenika i 3 nastavnika. Druga grupa je iz Osnovne škole „Đura Jakšić“ Pančevo, koju sačinjavaju učenici nižih razreda, zaključno sa četvrtom godinom, čiji boravak na planini Maljen u cilju realizacije nastave u prirodi. Medicinsko osoblje za ovu smenu čine lekarka dr Miljana Milošević i medicinski tehničar Branislav Marković.

Poslednje nedelje ovog meseca, od 25. maja do 1. juna. 2018. godine, boravi grupa učenika iz Osnovne škole „Mika Antić“ iz Pančeva. Ovu smenu popunila je u celosti grupa iz pomenute škole sa preko 90 učenika, u pratnji nastavnika i rekreatora.