Festival nauke u dečijem odmaralištu na Divčibarama

U periodu od 22. februara do 1. marta 2019. godine, u pančevačkom dečijem odmaralištu na planini Maljen, boravili su učenici viših razreda iz 12 osnovnih škola sa teritorije Grada Pančeva, kako bi realizovali sada već tradicionalnu smenu pod nazivom: „Festival nauke“.

To su učenici iz Kačareva, Dolova, Starčeva, Omoljice kao i iz pančevačkih osnovnih škola: „Đura Jakšić“, „Sveti Sava“, „Isidora Sekulić“, „Bratstvo jedinstvo“, „Jovan Jovanović Zmaj“, „Stevica Jovanović“, „Mika Antić“, sa odabranim nastavnicima iz oblasti: fizike, biologije, geografije, kao i rekreatorom zaduženim za organizaciju fizičkih aktivnosti i šetnji.

Zajedno sa ovom grupom boravili su i učenici iz Osnovne Škole „Sveti Sava“ Pančevo, sa nastavnicom koja je realizovala program muzičke kulture. Medicinska podrška u ovoj smeni su bile lekarka Dr Zorica Sokić i medicinska tehničarka Dušanka Ćirić.

 

U narednom terminu od 1. do 8. marta 2019. godione celu smenu u dečijem odmaralištu na Divčibamara, popunjavaju polaznici Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“ iz Pančeva, zajedno sa svojim mentorima, u pratnji lekarke dr Gordane Brteljević i mediciske tehničarke Marike Boniš.