Generalni urbanistički plan Pančeva i Strateška procena na ponovljenom javnom uvidu

Nacrt Plana Izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada PančevaiIzmene i dopune Strateške procene uticaja Generalnog urbanističkog plana grada Pančeva na životnu sredinu na ponovljenom javnom uvidu

Ponovljeni javni uvid Plana i Strateške procene, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 17. januara 2020. godine.

Navedeni planski dokumenti, biće izloženi na ponovljeni javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao  i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti  putem telefona 013/353-304

Plan i Strateška procena će biti dostupni  javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju  javnog uvida, na zvaničnoj  internet stranici grada Pančeva.

http://www.pancevo.rs/javne-rasprave/

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti  primedbe u toku trajanja ponovljenog javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, Pančevo. Evidentirane  primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Javna prezentacija Nacrta izloženog planskog dokumenata i Streteške procene biće organizovana dana 22. januara 2020.godine u 13:30 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Javna sednice Komisije za planove biće održana 07. februara 2020. godine, sa početkom u 13:30 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, Grad Pančevo će oglasiti novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo. Odgovorni urbanista: Olivera Dragaš, dipl.inž.arh.