Informacije o radu Službe za puteve

Služba za upravljanje i bezbednost saobraćaja na ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima (Služba za puteve)

redovne aktivnosti

 • ručno košenje trave ugao predglednosti,
 • ručno sečenje gustog šiblja sa slaganjem na stranu,
 • putni pružni prelazi,
 • ručno krpljenje udarnih rupa na kolovozu gotovom asfaltnom masom,
 • uređenje bankina,
 • uređenje i očuvanje kosina nasipa,useka i zaseka,
 • popravka putnih objekata,
 • mestimično popravljanje i obnavljanje kolovozne konstrukcije, ostalih elemenata trupa puta, trotoara i pešačkih staza, parkinga i biciklističkih staza,
 • čišćenje kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama zemljišnog pojasa,
 • kao i druge poslove i hitne intervencije,
 • mašinski iskop odvodnih jarkova sa uređenjem jarkova Pančevo – OP3 (Omoljica – Ivanovo,
 • odnošenje vozila i druge aktivnosti koje su vezane za održavanje i zaštitu puteva, saglasno Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima,
 • održavanje, postavljanje, zamenjivanje, dopunjavanje i obnavljanje saobraćajne signalizacije,
 • održavanje 35 semaforisanih raskrsnica u gradu Pančevu u funkcionalno ispravnom i bezbednom stanju po potrebi, zamena dotrajalih delova sijalica i ostale neisprevne opreme. 24 časovno dežurstvo,
 • rad po planu redovnog održavanja i zaštite opštinskih puteva na teritoriji grada Pančeva, podrazumeva radove koje se  izvode u redovnim okolnostima i vremenskim uslovima čiji je obim procenjen na osnovu trenutnog stanja saobraćajnica. Ovim Planom  nisu predviđene havarijske i druge neplanirane hitne intervencije na saobraćajnim površinama (radovi po nalozima i rešenjima inspekcije, MUP-a, Odeljenja za saobraćaj i drugih nadležnih državnih organa), čiji se se radovi izvode u zadatim  rokovima.