Informacija o radu Službe za puteve

Služba za upravljanje i bezbednost saobraćaja na ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima (Služba za puteve)

Nakon okončanja zimskog održavanja puteva na teritoriji Grada Pančeva, prioritet je dat sledećim aktivnostima:

  • svakodnevni obilazak putne mreže teritorije Grada, od strane ophodarske službe. Održavanje, postavljanje, zamenjivanje, dopunjavanje i obnavljanje saobraćajne signalizacije. Mestimično popravljanje i obnavljanje kolovozne konstrukcije (krpljenje udarnih rupa). Čišćenje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta, saobraćaja i okoline.
  • mestimično popravljanje i obnavljanje kolovozne konstrukcije, ostalih elemenata trupa puta, trotoara i pešačkih staza, parkinga i biciklističkih staza,
  • čišćenje kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama zemljišnog pojasa, uređenje bankina,
  • nasipanje i ravnanje ulica od nesavremenog kolovoza iz domena redovnog održavanja nesavremenog kolovoza i ulica izvršeno je nasipanje kamenim  agregatom, struganim asfaltom, kao i ravnjanje poprečnog profila sa transportom materijala u postojećim ulicama  u Pančevu, kao i nastavak  ravnjanja poprečnog profila i nasipanje kamenim agregatom i struganim asfaltom – održavanje nesavremenih ulica i puteva,
  • postupanje po nalogu nadzora i inspekcijskih službi,
  • neplanirane hitne intervencije na saobraćajnim površinama (radovi po nalozima i rešenjima inspekcije, MUP-a, Odeljenja za saobraćaj i drugih nadležnih državnih organa), čiji su radovi izvedeni u zadatim rokovima.