Izmene i dopune Plana detaljne regulacije infrastrukturnog kompleksa „Bela Anta“ u Dolovu na ranom javnom uvidu

Izlažu se na rani javni uvid Izmene i dopune Plana detaljne regulacije infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije na području Bela Anta u Dolovu ( u daljem tekstu Plan).

Rani javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 1. do  15. marta 2019. godine, u zgradi Gradske  uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4,  26000 Pančevo, u  holu na šestom spratu,  kao  i u kancelariji 609, svakog radnog dana  od 10 do 13 časova.

Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti  putem telefona (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju  ranog javnog uvida, na zvaničnoj  internet stranici grada Pančeva.

http://www.pancevo.rs/usluge/javne-rasprave/

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti  primedbe  u  toku  trajanja ranog  javnog  uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave  grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo. Evidentirane  primedbe  i  sugestije  mogu   uticati  na  planska  rešenja.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo.