Izmene Plana Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u Pančevu na javnom uvidu

Izmene i dopune Plana generalne regulacije Celina 2 – Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u Pančevu na javnom uvidu

Javni uvid Plana Celine 2 u Pančevu, trajaće 15 dana i to počev od petka, 10. januara 2020. godine.

Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 9 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti  putem telefona (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju  javnog uvida, na zvaničnoj  internet stranici grada Pančeva.

http://www.pancevo.rs/javne-rasprave/

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti  primedbe  u  toku  trajanja  javnog  uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave  grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo. Evidentirane  primedbe  i  sugestije  mogu uticati  na  planska rešenja.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo. Odgovorni planer: Dušica Černicin, dipl.inž.arh.