Izmene i dopune Prostornog Plana opštine Kovačica

U toku je izlaganje naranom javnom uvidu Izmene i dopune Prostornog Plana opštine Kovačica (u daljem tekstu Izmene i dopune Plana) u trajanju od 15 dana, od 20. septembra 2018.do 4. oktobra 2018. godine.

 

Izmene i dopune Plana biće izložene na rani javni uvid u prostorijama zgrade Opštine Kovačica, Ul. Maršala Tita br. 50, 26210 Kovačica, u holu na drugom spratu i u kancelariji br. 29 zgrade Opština Kovačica, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Plan je dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u toku trajanja ranog javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici Opštine Kovačica:

http://kovacica.org/2018/09/19/rani-javni-uvid-planskih-dokumenata/

Primedbe i sugestije na izložene Izmene i dopune Plana zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti u pisanom obliku na pisarnici Opštine Kovačica, Ul. Maršala Tita br. 50 u Kovačici, u toku trajanja ranog javnog uvida.

Sve informacije mogu se dobiti preko telefona (013) 661-122, lokal 123.

 

Plan izrađuje Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, vodeći planer – Bela Kaić, dipl.inž.mašin.