Izrada kišne kanalizacije na raskrsnici ulica Ivana Milutinovića i Moše Pijade

Radovi obuhvataju izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji kišne kanalizacije od ulice Svetozara Miletića do raskrsnice ulica Ivana Milutinovića i Moše Pijade u Pančevu u dužini od 250 metara. Izvođač je uveden u posao 3.aprila 2017.godine a rok za završetak radova je 40 kalendarskih dana.