Januarske smene u dečijem odmaralištu na Divčibama

Januarske smene u dečijem odmaralištu na Divčibama

Januar mesec je vreme kad su školarci na zimskom raspustu. Smene zimovanja su predviđene za učenike viših razreda osnovnih škola, od 5. do 8. razreda.

Prva smena u novoj 2020. godini je bila u terminu od 3. januara do 10.januara. Na Divčibarama su uživali  učenici Osnovne škole  „4. Oktobar “ iz Glogonja, kao i učenici Osnovne škole   „Branko Radičević“ iz Pančeva. Medicinska pratnja su bili lekar dr Dušan Tepšić i medicinski tehničar Dušan  Kremić.

Od 9. januara do 15. januara, delile su smenu iz 4 škole: učenici Osnovne škole   „Bratstvo jedinstvo“ iz Pančeva, učenici Osnovne škole   „Aksentije Maksimović“ iz Dolovo, kao i učenici „Olga Petrov“ iz Banatskog Brestovca i „Moša Pijade“ iz Ivanovo. Lekarka Dr Nataša Šaškinović i medicinska tehničarka Milesa Njagul su brinule o zsravlju ove dece.

U trećoj januarskoj smeni od 15. do 22. januara, u odmaralištu na planini Maljen, uživala su  predškolska deca iz Predškolske ustanove „Dečja radost“ iz Pančeva, koja su bila organizovana u tematskoj smeni: zimski kamp. Zdravstveno osoblje su činili dr Stevica Simić i medicinski tehničar Lenče Škrpan.

Od 22. januara do 28. januara su boravili  učenici Osnovne škole „Vasa Živković“ iz Pančeva i „Vuk St. Karadžić“ iz Starčeva. Sa njima radno borave i lekarka dr Verica Pupin i medicinski tehničar Dosta Antonijev.

U poslednjoj januarskoj smeni od 28. januara – 03. februara u odmaralištu su bili polaznici Regionalnog  centra za talente „Mihajlo Pupin“ iz Pančeva, a zdravstveno osoblje u ovoj smeni su bili  dr Zoran Đurđev i medicinski tehničar Tatjana Đorđević.

Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo je i ove godine Programom poslovanja i finansijskim planom predvidelo sredstva za angažovanje skijaških instruktora tokom cele zimske sezone, a ne samo tokom zimskog raspusta.  Pančevačko dečije odmaralište na planini Maljen poseduje i više od 25 kompleta ispravne skijaške opreme, koju posetioci mogu besplatno koristiti tokom boravka u odmaralištu.