MZ Glogonj – Izgradnja kapele i pratećeg objekta sa nadstrešnicom

Radovi se odnose na građevinske i građevinsko- zanatske radove ( zemljani, zidaraski, betonski i armirano-betonski, armirački, tesarski, pokrivački, stolarski, fasaderski, keramičarski, limarski, izolaterski,..), radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije i radove na elektroinstalacijama.

Kada je prateći objekat u pitanju tu su izvedeni temelji i zidovi na nivou prizemlja i izvedena je međuspratna konstrukcija,takođe su postavljene daske na krovnoj konstrukciji i postavljena je tegola.