Nacrt Plana dela bloka 089 u Pančevu na javnom uvidu od 15. maja 2020.

Javni uvid Nacrta Plana detaljne regulacije dela bloka 089 u naseljenom mestu Pančevo, u trajanju od 30 dana, počeće 15. maja 2020. godine.

Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa Planom mogu se dobiti putem telefona (013) 353-304

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe u toku trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, Pančevo. Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Javna prezentacija Nacrta izloženog planskog dokumenata biće organizovana 26. maja 2020. godine u 13:00 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Javna sednice Komisije za planove biće održana 23. juna 2020. godine, sa početkom u 13:00 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, Grad Pančevo će oglasiti novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „URBANIZAM“ Pančevo. Odgovorni planer je Olivera Dragaš, dipl. inž. arh.