Nacrt Plana detaljne regulacije unutrašnjeg dela bloka 040, Pančevo, na javnoj sednici Komisije za planove

Javna sednica Komisije za planove o Nacrtu Plana detaljne  regulacije unutrašnjeg dela bloka 040 u naseljenom mestu Pančevo, biće održana u utorak, 5. marta 2019. godine, sa početkom u 13 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4,  26000 Pančevo.

 

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo.