Nacrt Plana detaljne regulacije unutrašnjeg dela bloka 040 – Pančevo, na javnom uvidu

Nacrt Plana detaljne  regulacije unutrašnjeg dela bloka 040 u naseljenom mestu Pančevo (u daljem tekstu Plan), izlaže se na javni uvid koji će seodržati u trajanju od 30 dana i to počev od 25. januara 2019. do  25. februara 2019. godine.

Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Za pružanje informacija u vezi sa navedenim planski dokumentom obratiti se Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, Grada Pančeva, na telefon (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

http://www.pancevo.rs/usluge/javne-rasprave/

Zainteresovana pravna i fizička lica, mogu da podnesu primedbe na Nacrt plana, za vreme trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Javna prezentacija Nacrta izloženog planskog dokumenata biće organizovana dana 05.02.2019.godine  u 12 časova, u   Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

 

Javna sednica Komisije za planove biće održana 5. marta 2019. godine, sa početkom u 13 časova, u  Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo.

Vodeći planer – Dušica Černicin, dipl. inž. arhitekture