Nacrt Plana detaljne regulacije unutrašnjeg dela bloka 113 (Kotež I) Pančevo, na javnoj sednici Komisije za planove

Javna sednica Komisije za planove o Nacrtu Plana detaljne  regulacije unutrašnjeg dela bloka 113 (Kotež I) u naseljenom mestu Pančevo biće održana u utorak 5. marta 2019. godine, sa početkom u 13 časova, u  Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4,  26000 Pančevo.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo.