Nacrt Plana detaljne regulacije za područje Stara Utva u Pančevu na javnom uvidu

U toku je izlaganje na javnom uvidu Nacrta Plana detaljne regulacije za područje Stara Utva u Pančevu, u trajanju od 30 dana, počev od 27. jula 2018.

 

Planski dokument će biti izložen na rani javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I broj 2-4, u holu, na šestom spratu, kao i u kancelariji broj 609, svakog radnog dana, od 9-15 časova.

Plan je dostupan javnosti i u digitalnom obliku, tokom trajanja ranog javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva:

Grad Pančevo – javne rasprave – Nacrt Plana detaljne regulacije za područje Stara Utva u Pančevu

Za pružanje informacija u vezi sa navedenim planskim dokumentom, svi zainteresovani se mogu obratiti gradskom Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno – komunalne poslove, putem telefona (013) 353-304 .

Predstavnici obrađivača plana davaće obaveštenja vezano za planski dokument za vreme trajanja javnog uvida, svakog petka, u vremenu od 11 do 12 časova.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo

Odgovorni urbanista: Dušica Černicin, diplomirani inženjer arhitekture