Nacrt Plana „Izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Pančeva“ – na javnom uvidu

U toku je javni uvid Nacrta Izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pančeva, koji je izradilo Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo.

Javni uvid Nacrta Izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pančeva u trajanju od 30 dana, započinje 8. novembra 2019. godine.

Planski dokument će biti izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 9-15 časova.

Plan je dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju ranog javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva:

Javni uvid izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Pančeva

Za pružanje informacija u vezi sa navedenim planski dokumentom zainteresovani se mogu obratiti Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno – komunalne poslove Grada Pančeva, putem telefona (013) 353-304.

Predstavnici obrađivača plana – JP „Urbanizam“ Pančevo – davaće obaveštenja vezano za planski dokument za vreme trajanja javnog uvida, svakog petka, u vremenu od 11 do 12 časova.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe u toku trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo. Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Javna prezentacija Nacrta izloženog planskog dokumenata biće organizovana 18. novembra 2019.godine u 13 časova, u maloj sali zgrade gradske uprave, grada Pančeva.

Javna sednice Komisije za planove biće održana 17. decembra 2019. godine, sa početkom u 13, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, Grad Pančevo će oglasiti novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo. Vodeći planer: Olivera Dragaš, dipl.inž.arh.