Nacrt Plana za blok 014 u Pančevu na javnom uvidu

Izlaže se na javni uvid Nacrt Plana detaljne regulacije bloka 014 u naseljenom mestu Pančevo (u daljem tekstu Plan).

 

Javni uvid Plana, trajaće 30 dana i to počev od 20. novembra 2020. godine.

Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa planom mogu se dobiti  putem telefona 013/ 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva:

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe u toku trajanja  javnog  uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave  grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo. Evidentirane  primedbe  i  sugestije  mogu uticati  na  planska  rešenja.

Javna prezentacija Nacrta izloženog planskog dokumenata biće organizovana 1. decembra 2020. godine u 13:00 časova, u  Maloj sali  zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Javna sednice Komisije za planove biće održana 28. decembra 2020. godine, sa početkom u 13:00 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, Grad Pančevo će oglasiti novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „URBANIZAM“ Pančevo.

Odgovorni urbanista: Dušica Černicin, dipl.inž.arh.