Nacrt Plana za magistralni vodovod Kačarevo – Banatsko Novo Selo na javnoj komisiji za planove 19. maja 2020.

Izmena termina održavanjajavne sednice komisije za planove grada PančevazaNacrt Plana detaljne regulacije za magistralni vodovod Kačarevo – Banatsko Novo Selo

Umesto oglašenog termina javne sednice navedenog planskog dokumenta za 24. mart 2020. godine, objavljenom u lokalnom listu „Pančevac“ i dnevnom listu „Danas“, zakazan je novi termin javne sednice Komisije za planove grada Pančeva za 19. maj 2020. godine, sa početkom u 13 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I broj 2-4, 26000 Pančevo.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, Grad Pančevo će oglasiti novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „URBANIZAM“ Pančevo. Odgovorni planer: Petar Petrović, dipl.građ.inž.