Обавештење о раду са странкама

 

Обавештавамо поштоване странке, да је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, ради спречавања ширења инфекције изазване вирусом „COVID-19“, увело посебну процедуру рада са странкама:

  1. улаз странака у зграду ће бити могућ уз претходно заказивање термина за пријем, путем телефона: (013)2190300
  2. странке ће моћи да улазе у пословне просторије предузећа искључиво са заштитним маскама, које су у обавези да користе сво време боравка, као и да одржавају дистанцу од 2 метра,
  3. након уласка у зграду, обавеза странака је да изврше дезинфекцију руку (приручним дезинфицијенсом) и дезинфекцију обуће (дезо-баријере на улазу).

Странке најљубазније молимо, да уколико су у могућности све своје захтеве и евентуална питања упућују путем телефона: (013) 2190 300, путем регуларне поште на адресу: Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, ул. Карађорђева 4, 26000 Панчево или путем електронске поште: pisarnica@urbanizam.pancevo.rs