Obaveštenje o radu sa strankama

 

Obaveštavamo poštovane stranke, da je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, radi sprečavanja širenja infekcije izazvane virusom „COVID-19“, uvelo posebnu proceduru rada sa strankama:

  1. – ulaz stranaka u zgradu će biti moguć uz prethodno zakazivanje termina za prijem, putem telefona: (013)2190300
  2. – radno vreme sa strankama je svakog radnog dana (od ponedeljka do petka), od 11:00 od 13:00 sati;
  3. – stranke će moći da ulaze u poslovne prostorije preduzeća isključivo sa zaštitnim maskama, koje su u obavezi da koriste svo vreme boravka, kao i da održavaju distancu od 2 metra,
  4. – nakon ulaska u zgradu, obaveza stranaka je da izvrše dezinfekciju ruku (priručnim dezinficijensom) i dezinfekciju obuće (dezo-barijere na ulazu)
  5. – prijem stranaka se vrši isključivo u holu zgrade.
  6. – sastanci sa strankama se organizuju u holu zgrade ili u sali za sastanke u prizemlju (kancelarija 106)

Stranke najljubaznije molimo, da ukoliko su u mogućnosti sve svoje zahteve i eventualna pitanja upućuju putem telefona: (013) 2190 300, putem regularne pošte na adresu: Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, ul. Karađorđeva 4, 26000 Pančevo ili putem elektronske pošte: pisarnica@urbanizam.pancevo.rs