Obilazak Balon hale sportske namene nad otvorenim bazenom JKP“ Mladost“ – Pančevo

U petak 31.03.2017. godine Balon halu sportske namene nad otvorenim bazenom JKP“ Mladost“ – Pančevo,obišli su direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nedeljko Kovačević,gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov i direktorka JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Maja Vitman.

Predviđeni radovi su obuhvatali:
Izrada tehničke dokumentacije presostatičke Balon hale i izvođenje radova na Balon hali. Radovi su finansirani sredstvima Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.
Za potrebe dobijanja dozvole za postavljanje presostatičkog prekrivača koja prekriva otvoreni olimpijski bazen bilo je neophodno pre početka izvođenja radova izraditi potrebnu tehničku dokumentaciju. Rok za izradu tehničke dokumentacije bio je 19 dana. Pre dostavljanja tehničke dokumentacije nadležnom sekretarijatu,stručni tim JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo je sa tehničkom kontrolom učestvovao u korekciji iste. Nakon dobijanja neophodnih dozvola krenulo se sa izvođenjem radova.
Balon hala je presostatička konstrukacija koja prekriva otvoreni olimpijski bazen, što omogućava da se Balon hala tokom sezone u zavisnosti od uslova montira i demontira. Ukupna površina hale je 1740 m2, gabarita 57,9 dž 28,5m s tim što je u jednom delu gabarit proširen za 3 metra kako bi hala obuhvatila i tribine. Visina hale je 10 metara. Objekat ima pristup spolja kao i tunel„toplu vezu“ sa postojećim zatvorenim bazenom. Tunel „topla veza“ se greje pomoću dva elektro – kalorifera. Na mestima pristupa su Karusel vrata a hala je obezbeđena i takozvanim panik vratima za izlaz u slučaju opasnosti.
Grejanje Balon hale se ostvaruje termogeneratorom koji uduvava vazduh iz spoljne okoline i kao takav,zagrejan ili ne, formira nadpritisak potreban za stabilnost hale. Bazen se greje sistemom vazdušnog grejanja direktnim zagrevanjem vazduha na projektovanu temperaturu od 28 stepeni u prostoru bazena. Temperatura vode je 26 stepeni.
Unutrašnja rasveta je predviđena sa potrebnim brojem reflektora kojih je 18 raspoređenih na 6 nosača.
Navedeni radovi su iznosili 19.872.000,00 dinara sa PDV-om , i finansirali su se sredstvima Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.
Pored navedenih sredstava koje je obezbedila Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine , za potrebe funkcionisanja presostatičkog prekrivača koja prekriva otvoreni olimpijski bazen, Grad Pančevo je finansirao radove na izgradnji i rekonstrukciji prateće infrastrukture (gas,struja,atmosferska kanalizacija) u iznosu od 1.641.600,00 dinara sa PDV-om.
Osim ovih radova u predhodnom periodu Grad Pančevo je uložio oko 6.000.000,00 dinara za potrebe obnove mašinske sobe u zatvorenom bazenu.