Završetak radova u Ulici 7.Nova (Druga faza) – Severna industrijska zona

Završeni su radovi na asfaltiranju(postavljanje asfalt beton podloge) na saobraćajnici u dužini od 550 metara u ulici 7. Nova (druga faza radova u Severnoj industrijskoj zoni).

Kompletni radovi na drugoj fazi obuhvatali su kao i u prvoj fazi radove na saobraćajnici,javnom osvetlenju, vodovodnoj mreži i saobraćajnoj signalizaciji.Rok za završetak radova je bio 60 kalendarskih dana,ali na zahtev Izvođača rok je bio produžen zbog zimskog perioda kada nije bilo uslova da se postavi asfalt beton podloga. Radovi na vodovodnoj mreži su završeni u sklopu izgradnje ove faze saobraćajnice.
Završena je i izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u dužini od 1.400 metara. Rok za izvođenje radova je bio 60 kalendarskih dana. Stručna komisija je u četvrtak 30.03.2017. obavila tehnički pregled.
Predviđeni su i radovi po sporazumu o zajedničkoj saradnji sa EPS-om koji se odnose na postavljanje visokonaponskog kabla koji će omogućiti snabdevanje električnom energijom za buduće investitore.Javna nabavka i radovi se sprovode po projektu EPS-a (izrada projekta i pribavljanje dozvola od Pokrajinskog sekretarijata što je obaveza EPS-a).