Održavanje opštinskih puteva na teritoriji grada Pančeva i ulica sa savremenim kolovozom u naseljenom mestu Pančevu

U toku su radovi na održavanju opštinskih puteva na teritoriji grada Pančeva i ulica sa savremenim kolovozom u naseljenom mestu Pančevu.