Обавештења

Нацрт Плана „Измене и допуне Генералног урбанистичког плана града Панчева“ – на јавном увиду

У току је јавни увид Нацрта Изменa и допунa Генералног урбанистичког плана града Панчева, који је израдило Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Јавни увид Нацрта Изменa и допунa Генералног урбанистичког плана града Панчева у трајању од 30 дана, започиње 8. новембра 2019. године. Плански документ ће бити изложен на јавни увид, у згради Градске управе града […]

Нова јесења сезона у панчевачком дечијем одмаралишту на планини Маљен

Прва група ученика, након летње паузе, стигла је у одмаралиште у петак 18. октобра 2019. Њу су чинили  ученици и наставници из Основне школе „Мирослав Антић“ Панчево. Током боравка на Дивчибарама, посетиоци су уживали у прелепом времену са неуобичајено високим температурама. То је било право уживање за малишане, као и њихове пратиоце, који су лепо […]

Дечије одмаралиште на Дивчибарама, после летње паузе и реновирања, спремно да угости малишане са територије Града Панчева

Панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама је спремно да поново угости предшколце и основце из града Панчева и околних места, од петка 18. октобра 2019. године. Последња летња смена (школске) сезоне 2018/19. у дечијем одмаралишту на планини Маљен, реализована је у термину од 23. до 30. августа 2019. године. Након тога, током септембра и октобра у […]

План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село, на јавном увиду

План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село, на јавном увиду   Градска управа града Панчева – Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, излаже на рани јавни увид План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево-Банатско Ново Село (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од […]

Измене и допуне Плана генералне регулације Качаревa на раном јавном увиду

Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Качарево на раном јавном увиду   Градска управа града Панчева – Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај излаже на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Качарево (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 […]

План детаљне регулације Индустријске зоне у Белој Цркви на раном јавном увиду

План детаљне регулације Индустријске зоне у насељу Бела Црква (у даљем тексту План) на раном јавном увиду   Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 22. јула 2019.  до  5. августа 2019.године, у згради Општине Бела Црква, ул. Милетићева број 2, у просторијама Одељења за урбанизам, привреду […]

План детаљне регулације туристичког, спортско – рекреативног комплекса у Белој Цркви на раном јавном увиду

План детаљне регулације туристичког спортско – рекреативног комплекса у делу блока 20, у насељу Бела Црква (у даљем тексту План) излаже се на рани јавни   Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 22. јула 2019.  до  5. августа 2019. године, у згради Општине Бела Црква, ул. […]

Током лета, у дечијем одмаралишту на планини Маљен, бораве спортске смене

У летњем периоду, од 12. јула до 30. августа 2019. године, у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама, бораве спортисти са територије града Панчева. Узраст полазника је до 15 година и они су у пратњи својих тренера. Млади спортисти спроводе припреме за предстојећу спортску сезону и такмичења. За здравствену заштиту задужено је медицинско особље које обезбеђује […]

Усвојен План детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу и извештај о стратешкој процени

Скупштина Града Вршца, уз претходно прибављено мишљење Комисије за планове Града Вршца, на седници одржаној 27. маја 2019. године, донела је Одлуку о усвајању плана детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу и извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу на животну средину. Планом је обухваћен и […]

Усвојен План детаљне регулације подручја храстове шуме у Долову

На седници Скупштине града Панчева, одржаној дана 12. јула 2019. године донета је Одлука о доношењу Плана детаљне регулације подручја храстове шуме – површине специјалне намене, у КО Долово. Укупна поаршина обухвата Плана износи 38hа 38а 73m2 Саставни део ове Одлуке је План детаљне регулације подручја храстове шуме — површине специјалне намене у К.О. Долово, […]

Усвојен план детаљне регулације дела блока 040 у Панчеву

На седници Скупштине града Панчева, одржаној дана 12. јула 2019. године донета је Одлука о доношењу Плана детаљне регулације (ПДР) унутрашњег дела блока 040, у насељеном месту Панчево. Укупна површина обухвата Плана износи 1ha 17а 88m2. Саставни део ове Одлуке је План детаљне регулације унутрашњег дела Блока 040 у насељеном месту Панчево, израђен од стране […]

Усвојен План детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у Панчеву

На седници Скупштине града Панчева, одржаној дана 12. јула 2019. године донета је Одлука о доношењу Плана детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево. Укупна површина обухвата Плана износи 2hа 6а. Саставни део ове Одлуке је План детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево, израђен од стране […]

Усвојене измене и допуне Плана детаљне регулације „Green Field 1″ у Панчеву.

На седници Скупштине града Панчева, одржаној дана 12. jула 2019. године донета је Одлука о Изменама и допунама Плана детаљне регулације „Green Field 1″ еко индустријске зоне – јужно од „Петрохемије“ у Панчеву. Саставни део ове Одлуке су Измене и допуне Плана детаљне регулације „Green Field 1″ еко-индустријске зоне-јужно од „Петрохемије“ у Панчеву, израђене од […]

Усвојене измене и допуне Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и ХИП „Рафинерија нафте Панчево“

На седници Скупштине града Панчева, одржаној дана 12. јула 2019. године донета је Одлука о Изменама и допунама Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и ХИП „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево. Укупна површина обухвата Измена и допуна плана износи 2hа 60а 90m2 . Саставни део ове Одлуке су Измене и допуне […]

Измене и допуне Плана детаљне регулације Подцелина 6ц – Нова депонија Панчево, на јавном увиду

Јавни увид  Измена и допуна Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц – Нова депонија – у насељеном месту Панчево, у трајању од 30 дана одржаће се од 12. јула 2019. до 12. августа 2019. године.   Плански документ ће бити изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчево, Трг краља Петра I бр. […]