Обавештења

Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 5- Кудељарац и Новосељански пут иза Надела – Панчево, на раном јавном увиду

Измене и допуне Плана генералне  регулације Целина 5- Кудељарац и Новосељански пут иза Надела (у даљем тексту План), излаже се на рани јавни увид који ће се одржати у трајању од 15 дана и то почев од 25. јануара 2019.  до  8.фебруара 2019.године.   Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске […]

Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 4а-Караула са Јабучким путем и 4б- Скробара, Панчево – на раном јавном увиду

Измене и допуне Плана генералне  регулације Целина 4а-Караула са Јабучким путем и 4б- Скробара у насељеном месту Панчево  (у даљем тексту План), излаже се на рани јавни увид који ће се одржати у трајању од 15 дана и то почев од 25. јануара 2019.  до  8. фебруара 2019.године.   Наведени плански документ, биће изложен на […]

Измене и допуне Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц- Нова депонија – Панчево, на раном јавном увиду

Измене и допуне Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц- Нова депонија- у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План), излаже се на рани јавни увид који ће се одржати у трајању од 15 дана и то почев од 25. јануара 2019. до  8. фебруара 2019. године.   Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, […]

Нацрт Плана детаљне регулације унутрашњег дела блока 113 ( Котеж 1) Панчево, на јавном увиду

Нацрт Плана детаљне  регулације унутрашњег дела блока 113 ( Котеж 1) у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План), излаже се на јавни увид који ће се одржати у трајању од 30 дана и то почев од 25. јануара 2019.  до  25. фебруара 2019.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске […]

Нацрт Плана детаљне регулације унутрашњег дела блока 040 – Панчево, на јавнoм увиду

Нацрт Плана детаљне  регулације унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План), излаже се на јавни увид који ће се одржати у трајању од 30 дана и то почев од 25. јануара 2019.  до  25. фебруара 2019. године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града […]

План детаљне регулације подручја храстове шуме у КО Долово, на јавном увиду

Јавни увид Плана детаљне регулације подручја храстове шуме – површине специјалне намене у КО Долово (у даљем тексту План), одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 28. децембра 2018. до 28. јануара 2019. године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра […]

Дечије одмаралиште стартовало календарску 2019. годину сменом од 3. јануара

Нову  2019. годину панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама је започело 3. јануара, доласком  ученика из неколико основних школа: „Братство јединство“ Панчево, „Исидора Секулић“ Панчево, „Жарко Зрењанин“ Качарево, „Жарко Зрењанин“ Банатско Ново Село и „Доситеј Обрадовић“ из Омољице.  Др Мирослав Тепшић и медицински техничар Драган Лукић су били одлично друштво , као и сигурност у здравственом […]

Попуњене смене у дечијем одмаралишту на Дивчибарама крајем новембра и током децембра 2018. године

У смени од 23. до 30. новембра  2018.у одмаралишту су  боравили ученици две панчевачке основне школе: „Исидора Секулић“ и „Братство јединство“. О здрављу преко деведесеторо деце су бринули лекарка др Гордана Роговић и медицинска техничарка Анђелија Добрашиновић. У наредном термину од 30. новембра до 7. децембра 2018. на Дивчибарама  је боравило 50 ученика из ОШ „Ђура […]

Дечије одмаралиште на Дивчибарама за прве три недеље новембра угостило више од 260 посетилаца

У периоду од 2. до 23. новембра 2018 реализоване су три смене, тако да је одмаралиште угостило више од 260 деце и њихових наставника са територије Града Панчева. У првој недељи, од 2. до 9. новембра 2018. године, у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама су уживали малишани из Основне школе „Гоце Делчев“ из Јабуке. Преко […]

Признање Удружења урбаниста Србије додељено Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево

Савет и жири 27. међународног салона урбaнизма доделили су специјално признање Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево, у категорији „Генерални урбанистички планови и планови генералне регулације“. Признање је додељено за „План генералне регулације комплекса Хемијске индустрије Панчево – „Петрохемија“, „ХИП – Азотара Панчево“, и „Нафтна индустрија Србије – Рафинерија нафте Панчево“, у насељеном месту Панчево“. Признање је […]

Нацрт Плана детаљне регулације за подручје Старе Утве у Панчеву, упућен у скупштинску процедуру

Након одржане јавне седнице Комисије за планове Града Панчева 5. септембра 2018. године и поступања по Извештају о извршеној стручној контроли нацрта плана и закључку градске Комисије за планове, „Нацрт Плана детаљне регулације за подручје Старе Утве у Панчеву“, упућен је у скупштинску процедуру на даље усвајање. Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Водећи […]

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву, у скупштинској процедури

Након одржане јавне седнице Комисије за планове 10. октобра 2018. и поступања по Извештају о извршеној стручној контроли нацрта плана и закључку градске Комисије за планове, „Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву“, упућен је у Скупштини Града Панчева на даљу процедуру усвајања.   Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Водећи […]

Јавна презентација Урбанистичког пројекта цикломотела у Панчеву

У току је јавна презентација Урбанистичког пројекта цикломотела на катастарској парцели бр. 6623/31 К.О. Панчево, у Панчеву, у трајању од 7 дана  почев од 19. октобра 2018. Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији […]

Панчевачко дечије одмаралиште на планини Маљен отпочело нову сезону

У четвртак 18. октобра 2018. године, у дечијем одмаралишту на Дивчибарама, одржан је радни састанак Актива директора основних школа Града Панчева, Предшколске установе  „Дечија радост“ Панчево, као и специјализованих школа – Музичке и Балетске школа из Панчева,  Школе за основно и средње образовање „Мара Мандић“ из Панчева. На састанку су били присутни и представници градског већа […]

Дечије одмаралиште на Дивчибарама, после реновирања, спремно да угости основце и предшколце са територије Града Панчева

Панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама је спремно да поново прими и угости основце и предшколце из Панчева и околних места од петка 19. октобра 2019. године. Последња летња смена сезоне 2017/18. у дечијем одмаралишту на планини Маљен, реализована је у термину од 17.  до 24. августа 2018. године. Након тога, током септембра и почетком октобра […]