Обавештења

Усвојен План детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу и извештај о стратешкој процени

Скупштина Града Вршца, уз претходно прибављено мишљење Комисије за планове Града Вршца, на седници одржаној 27. маја 2019. године, донела је Одлуку о усвајању плана детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу и извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу на животну средину. Планом је обухваћен и […]

Усвојен План детаљне регулације подручја храстове шуме у Долову

На седници Скупштине града Панчева, одржаној дана 12. јула 2019. године донета је Одлука о доношењу Плана детаљне регулације подручја храстове шуме – површине специјалне намене, у КО Долово. Укупна поаршина обухвата Плана износи 38hа 38а 73m2 Саставни део ове Одлуке је План детаљне регулације подручја храстове шуме — површине специјалне намене у К.О. Долово, […]

Усвојен план детаљне регулације дела блока 040 у Панчеву

На седници Скупштине града Панчева, одржаној дана 12. јула 2019. године донета је Одлука о доношењу Плана детаљне регулације (ПДР) унутрашњег дела блока 040, у насељеном месту Панчево. Укупна површина обухвата Плана износи 1ha 17а 88m2. Саставни део ове Одлуке је План детаљне регулације унутрашњег дела Блока 040 у насељеном месту Панчево, израђен од стране […]

Усвојен План детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у Панчеву

На седници Скупштине града Панчева, одржаној дана 12. јула 2019. године донета је Одлука о доношењу Плана детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево. Укупна површина обухвата Плана износи 2hа 6а. Саставни део ове Одлуке је План детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево, израђен од стране […]

Усвојене измене и допуне Плана детаљне регулације „Green Field 1″ у Панчеву.

На седници Скупштине града Панчева, одржаној дана 12. jула 2019. године донета је Одлука о Изменама и допунама Плана детаљне регулације „Green Field 1″ еко индустријске зоне – јужно од „Петрохемије“ у Панчеву. Саставни део ове Одлуке су Измене и допуне Плана детаљне регулације „Green Field 1″ еко-индустријске зоне-јужно од „Петрохемије“ у Панчеву, израђене од […]

Усвојене измене и допуне Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и ХИП „Рафинерија нафте Панчево“

На седници Скупштине града Панчева, одржаној дана 12. јула 2019. године донета је Одлука о Изменама и допунама Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и ХИП „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево. Укупна површина обухвата Измена и допуна плана износи 2hа 60а 90m2 . Саставни део ове Одлуке су Измене и допуне […]

Измене и допуне Плана детаљне регулације Подцелина 6ц – Нова депонија Панчево, на јавном увиду

Јавни увид  Измена и допуна Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц – Нова депонија – у насељеном месту Панчево, у трајању од 30 дана одржаће се од 12. јула 2019. до 12. августа 2019. године.   Плански документ ће бити изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчево, Трг краља Петра I бр. […]

Пролећно – летње смене у дечијем одмаралишту на Дивчибарама

Током јуна у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама боравио најмлађи узраст   Крај пролећа и почетак лета је био резервисан за полазнике Предшколске установе „Дечија радост“ из Панчева. Једна смена је била посвећена ликовној и еко секцији, а наредна је била музички, енглески и спортски камп. Последњу смену у јуну су попунили ученици Основне школе […]

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за блок 66 у Ковину

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за блок 66 у Ковину, одржаће се у трајању од 15 дана, од 26. јуна  до 11. јула 2019. године и обавиће се у згради Општине Ковин, у Ковину, у улици ЈНА број 5, у канцеларији број 47, сваког радног дана од 10:00 до 11:00 сати. Све информације у […]

На планини Маљен, у мају, смена сва четири годишња доба

Средином маја 2019. године, у панчевачком дечијем одмаралишту на планини Маљен, смена сва четири годишња доба   Крајем априла и почетком маја у дечијем одмаралишту на Дивчбарама, у периоду од 26. априла до 3. маја 2019. године, боравили су 50 ученика балетске школе „Димитрије Парлић“ из Панчева, са наставницима, и 40 ученика ниже музичке школе […]

Боравак деце у дечијем одмаралишту на Дивчибарама у априлу 2019. године

У периоду од 29. марта до 5. априла 2019. године, боравили су ученици Основне школе „Олга Петров“ из Банатског Брестовца. Заједно са њима, боравиле су и лекарка др Марина Манић и медицински техничарка Гордана Атанасов, као медицинска подршка. Ову групу су по повратку, од 5. до 12. априла 2019, заменили  ученици из Основне школе „Васа […]

План детаљне регулације дела блока 089 у Панчеву, на раном јавном увиду

План детаљне регулације дела блока 089 у насељеном месту Панчево, на раном јавном јавном увиду (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 29. марта 2019. до 12. априла 2019. године, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, у холу […]

Панчевачки ђаци на планини Маљен у првим пролећним сменама

Младе таленте, полазнике Регионалног центра „Михајло Пупин“ Панчево, који су  боравили у термину од 1. до 8. марта 2019, заједно са својим менторима, сменили су ученици нижих разреда из Основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Панчева, у периоду од 8. до 15. марта 2019. године. Преко 85 ученика, заједно са наставницима и рекреатором, успешно су […]

Фестивал науке у дечијем одмаралишту на Дивчибарама

У периоду од 22. фебруара до 1. марта 2019. године, у панчевачком дечијем одмаралишту на планини Маљен, боравили су ученици виших разреда из 12 основних школа са територије Града Панчева, како би реализовали сада већ традиционалну смену под називом: „Фестивал науке“. То су ученици из Качарева, Долова, Старчева, Омољице као и из панчевачких основних школа: […]

Нацрт Плана детаљне регулације унутрашњег дела блока 113 (Котеж I) Панчево, на јавној седници Комисије за планове

Јавна седница Комисије за планове о Нацрту Плана детаљне  регулације унутрашњег дела блока 113 (Котеж I) у насељеном месту Панчево биће одржана у уторак 5. марта 2019. године, са почетком у 13 часова, у  Малој сали зграде градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4,  26000 Панчево. Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.