Обавештења

Нацрт Плана детаљне регулације за подручје Старе Утве у Панчеву, упућен у скупштинску процедуру

Након одржане јавне седнице Комисије за планове Града Панчева 5. септембра 2018. године и поступања по Извештају о извршеној стручној контроли нацрта плана и закључку градске Комисије за планове, „Нацрт Плана детаљне регулације за подручје Старе Утве у Панчеву“, упућен је у скупштинску процедуру на даље усвајање. Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Водећи […]

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву, у скупштинској процедури

Након одржане јавне седнице Комисије за планове 10. октобра 2018. и поступања по Извештају о извршеној стручној контроли нацрта плана и закључку градске Комисије за планове, „Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву“, упућен је у Скупштини Града Панчева на даљу процедуру усвајања.   Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Водећи […]

Јавна презентација Урбанистичког пројекта цикломотела у Панчеву

У току је јавна презентација Урбанистичког пројекта цикломотела на катастарској парцели бр. 6623/31 К.О. Панчево, у Панчеву, у трајању од 7 дана  почев од 19. октобра 2018. Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији […]

Панчевачко дечије одмаралиште на планини Маљен отпочело нову сезону

У четвртак 18. октобра 2018. године, у дечијем одмаралишту на Дивчибарама, одржан је радни састанак Актива директора основних школа Града Панчева, Предшколске установе  „Дечија радост“ Панчево, као и специјализованих школа – Музичке и Балетске школа из Панчева,  Школе за основно и средње образовање „Мара Мандић“ из Панчева. На састанку су били присутни и представници градског већа […]

Дечије одмаралиште на Дивчибарама, после реновирања, спремно да угости основце и предшколце са територије Града Панчева

Панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама је спремно да поново прими и угости основце и предшколце из Панчева и околних места од петка 19. октобра 2019. године. Последња летња смена сезоне 2017/18. у дечијем одмаралишту на планини Маљен, реализована је у термину од 17.  до 24. августа 2018. године. Након тога, током септембра и почетком октобра […]

Радови на одржавању улица, општинских и некатегорисаних путева на територији Града Панчева

Равнање и насипање улица   Утвина колонија Шарпланинска-приступни путеви –просеци Новосељански пут (код бензинске пумпе Кутко) Баваништански пут код гробља “7 Јула” (код броја 5Д, 6, 8, 10) Димитрија Туцовића Златиборска Пружни прелази у Козарачкој улици за путничка И теретна возила Црногорска Стрелиште Стевана Сремца-равњање и ваљање Општински путленачка и Шарпланинска (Друго Српско поље) Србијанска […]

Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Црепаја – рани јавни увид

У току је излагање на раном јавном увиду Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Црепаја (у даљем тексту Измене и допуне Плана) у трајању од 15 дана, од 20.09.2018. до 04.10.2018. године.   Измене и допуне Плана биће изложене на рани јавни увид у просторијама зграде Општине Ковачица, Ул. Маршала Тита бр. 50, 26210 […]

Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ковачица – рани јавни увид

У току је излагање на раном јавном увиду Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Ковачица (у даљем тексту Измене и допуне Плана) у трајању од 15 дана, од 20. септембра 2018. до 4. октобра 2018. године.   Измене и допуне Плана биће изложене на рани јавни увид у просторијама зграде Општине Ковачица, Ул. Маршала […]

Измене и допуне Просторног Плана општине Ковачица

У току је излагање на раном јавном увиду Измене и допуне Просторног Плана општине Ковачица (у даљем тексту Измене и допуне Плана) у трајању од 15 дана, од 20. септембра 2018. до 4. октобра 2018. године.   Измене и допуне Плана биће изложене на рани јавни увид у просторијама зграде Општине Ковачица, Ул. Маршала Тита […]

Измене и допуне Плана детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву – рани јавни увид

У јавним гласилима оглашено је излагање на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне  регулације  подручја „Мали Рит“  у Панчеву у трајању од 15 дана који почиње 5. октобра 2018. Плански документ ће бити изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчево, ул. Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, […]

План детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву, на јавном увиду

У току је излагање на јавном увиду Нацрта Измене и допуне Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву у трајању од 30 дана, почев од 7. септембра 2018. до 10. октобра 2018. године. Плански документ ће бити изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчево, ул. Трг краља Петра I бр. 2-4, у холу […]

Панчевачко дечије одмаралиште успешно окончало сезону 2017/18.

Панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама овом последњом сменом, пред почетак нове школске године, успешно окончава сезону 2017/2018. године. Последња организована група у одмаралишту је боравила у периоду од 17.  до 24. августа 2018. године.  У овој смени, су се на Дивчибарама припремали, тренирали и одмарали, спортисти узраста до 15 година, из следећих клубова са територије […]

Информације о раду Службе за путеве

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима (Служба за путеве) редовне активности ручно кошење траве угао предгледности, ручно сечење густог шибља са слагањем на страну, путни пружни прелази, ручно крпљење ударних рупа на коловозу готовом асфалтном масом, уређење банкина, уређење и очување косина насипа,усека и засека, поправка путних објеката, местимично […]

Спортске смене у дечијем одмаралишту на Дивчибарама

У периоду од 3. до 10. августа 2018. у панчевачком дечјем одмаралишту на Дивчибарама и даље бораве спортисти са територије града Панчева, узраста до 15 година, са својим тренерима. Они спроводе припреме за долазећу спортску сезону и такмичења. У овој смени, у одмаралишту су боравили полазници следећих клубова: Атлетски клуб „Динамо“ Панчево, Фудбалски клуб „Фортуна“ […]

Редовно одржавање путева у августу 2018.

Ручно кошење траве угао предгледности Ручно сечење густог шибља са слагањем на страну Ручно крпљење ударних рупа на коловозу готовом асфалтном масом град Уређење банкина Уређење и очување косина насипа, усека и засека Поправка путних објеката Местимично поправљање и обнављање коловозне конструкције, осталих елемената трупа пута, тротоара и пешачких стаза, паркинга и бициклистичких стаза, Чишћење […]