Обавештења

Информације о раду Службе за путеве

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима (Служба за путеве) редовне активности ручно кошење траве угао предгледности, ручно сечење густог шибља са слагањем на страну, путни пружни прелази, ручно крпљење ударних рупа на коловозу готовом асфалтном масом, уређење банкина, уређење и очување косина насипа,усека и засека, поправка путних објеката, местимично […]

Спортске смене у дечијем одмаралишту на Дивчибарама

У периоду од 3. до 10. августа 2018. у панчевачком дечјем одмаралишту на Дивчибарама и даље бораве спортисти са територије града Панчева, узраста до 15 година, са својим тренерима. Они спроводе припреме за долазећу спортску сезону и такмичења. У овој смени, у одмаралишту су боравили полазници следећих клубова: Атлетски клуб „Динамо“ Панчево, Фудбалски клуб „Фортуна“ […]

Редовно одржавање путева у августу 2018.

Ручно кошење траве угао предгледности Ручно сечење густог шибља са слагањем на страну Ручно крпљење ударних рупа на коловозу готовом асфалтном масом град Уређење банкина Уређење и очување косина насипа, усека и засека Поправка путних објеката Местимично поправљање и обнављање коловозне конструкције, осталих елемената трупа пута, тротоара и пешачких стаза, паркинга и бициклистичких стаза, Чишћење […]

Измене и допуне Плана детаљне регулације „Тесла“ у Панчеву – рани јавни увид

У јавним гласилима оглашено је излагање на рани јавни увид Измена и допуна Плана детаљне регулације „Тесла“ у Панчеву у трајању од 15 дана,  почев ид 17. августа 2018.   Плански документ ће бити изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчево, Трг краља Петра I  број 2-4, у холу на шестом […]

Измене и допуне Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву – рани јавни увид

У јавним гласилима оглашено је излагање на рани јавни увид Измена и допуна Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву, у трајању од 15 дана, почев 17. августа 2018.   Плански документ ће бити изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчево, Трг краља Петра I број 2-4, у холу на шестом спрату, […]

Нацрт Плана детаљне регулације за подручје Стара Утва у Панчеву на јавном увиду

У току је излагање на јавном увиду Нацрта Плана детаљне регулације за подручје Стара Утва у Панчеву, у трајању од 30 дана, почев од 27. јула 2018.   Плански документ ће бити изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, у холу, на шестом спрату, као […]

Извештај Службе за путеве

Уређење банкина Уређење и очување косина насипа, усека и засека поправка путних објеката Ручно кошење траве угао предгледности Ручно сечење густог шибља са слагањем на страну Ручно крпљење ударних рупа на коловозу готовом асфалтном масом Панчево – OP1 Машински ископ одводних јаркова са  уређењем јаркова Панчево – OP3 (Омољица –Иваново) одношење возила и друге активности […]

Спортисти током јула и августа у дечијем одмаралишту

Током школског распуста, панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама користе спортисти узраста до 15 година, са територије Града Панчева и њихови тренери. Они су боравили и у последњој јулској смени, у периоду од 27. јула  до 3. августа 2018. год. Поред њих, успешне припреме за наредни период имали су и полазници Културно уметничког друштва „Станко Пауновић“ […]

Радови на редовном одржавању путева

  Уређење градског трга-парка Санација ситне камене коцке  10x10x10cm на слоју сејанца, уградња плоча нивелисање  профила градског трга –парка Ручно чишћење ригола,берми,ивичњака и коловоза Ручно кошење траве угао предгледности- путни пружни прелази град Ручно сечење густог шибља са слагањем на страну- путни пружни прелази град Равњање попречног профила у  постојећим улицама  у Панчеву), одржавањe несавремених […]

Актуелности из рада Службе за урбанизам

Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре (Служба за урбанизам) Панчево, 18. јул 2018. Припремљен је и послат у даљу процедуру Урбанистички пројекат за изградњу цикломотела Спортско рекреациони ценатр „Стрелиште“, у Панчеву на К.П. број 6623/31, КО Панчево, на основу Идејног решења фирме: „Home Plan“ д.о.о, ул. Краља Милана бр. 23, […]

Радови на редовном одржавању путева и улица у Панчеву, крајем јула 2018.

У оквиру радова на редовном одржавању путева и улица у граду Панчеву, у периоду од 16. до 25. јула 2018. године, извршени су следећи радови:   Насипање и равнање улица: Преспанска, Власинска, Скадарска, Иве Курјачког и Охридска Уређење градског трга и парка Уређење путних прелаза у улици Козарачкој старој и Скадарској – кошење траве Поправка […]

Редовно одржавање путева

Насипање и равнање улица од несавременог коловоза из домена редовног одржавања несавременог коловоза и улица . Извршено је насипање кам.агрегатом,струганим асфалтом као и равњање попречног профила са транспортом материјала  у  постојећим улицама  у Панчеву), – одржавањe несавремених улица и путева. Ул. Преспанска Ул. Власинска Ул. Скадарска Ул. Иве Курјачког Ул. Охридска   Ø  Уређење градског […]

Током летњег периода на планини Маљен, у панчевачком дечијем одмаралишту, бораве спортисти

Након отпочињања школског распуста и летовања за школарце, у смени од 29. јуна до 6. јула 2018.  одмарали су ученици Основне школе „Ђура Јакшић“ из Панчева, Основне школе „Жарко Зрењанин“ из Банатског Новог Села, Основне школе „Свети Сава“ из Панчева и Спортског клуба „Спортико“ из Панчева. Осамдесетак ученика, њихових наставника и тренера били су здравствено збринути […]

Боравак деце у дечијем одмаралишту у јуну 2018. године

У дечијем одмаралишту на Дивчибарама у периоду од 25. маја  до 1. јуна 2018. године боравило је 92 ученика Освновне школе „Мирослав Антић“ Панчево, заједно са својим наставницима, рекреатором, медицинским особљем – др. Нада Стојић и  медицски техничар Нада Микић. Током целог јуна месеца у дечијем одмаралишту, у оквиру 4 смене боравила су деца из […]

Активности Службе за путеве

Радови на Редовном одржавању: Oбезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путу током године, Свакодневни обилазак путне мреже од стране опходарске службе. Поступање по налогу надзора и инспекцијских служби. Непланиране хитне интервенције на саобраћајним површинама (радови по налозима и решењима инспекције, МУП-а, Одељења за саобраћај и других надлежних државних органа), чији су радови изведени у задатим  […]