Obaveštenja

Obaveštenje o boravku dece u odmaralištu na Divčibarama

U smeni od 21. do 28. aprila 2017. u pančevačkom dečijem odmaralištu na Divčibarama boraviće učenici i nastavnici Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić“ iz Pančeva. Zbog specifičnih potreba ove škole za specijalno obrazovanje, sa grupom od 75 učenika, boraviće 18 nastavnika i pratioca. Grupa će biti zdravstveno obezbeđena od strane medicinskih stručnjaka […]

Aktuelni radovi u Ambulanti „Dolovo“ u MZ“Dolovo“ (druga faza)

Radovi na rekonstrukciji ambulante u Dolovu koji su obuhvaćeni ugovorom se odnose na zamenu elektroinstalacija, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, termomašinskih instalacija kao i instaliranje sistema protivpožarne zaštite ( hidrantska mreža i javljači požara). Građevinsko zanatskim radovima su obuhvaćeni gletovanje I bojenje zidova, zamena spoljne stolarije i izrada spuštenog plafona u ulaznom holu. Vodovod I kanalizacija: […]

MZ Glogonj – Izgradnja kapele i pratećeg objekta sa nadstrešnicom

Radovi se odnose na građevinske i građevinsko- zanatske radove ( zemljani, zidaraski, betonski i armirano-betonski, armirački, tesarski, pokrivački, stolarski, fasaderski, keramičarski, limarski, izolaterski,..), radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije i radove na elektroinstalacijama. Kada je prateći objekat u pitanju tu su izvedeni temelji i zidovi na nivou prizemlja i izvedena je međuspratna konstrukcija,takođe su postavljene […]

Završetak radova u Ulici 7.Nova (Druga faza) – Severna industrijska zona

Završeni su radovi na asfaltiranju(postavljanje asfalt beton podloge) na saobraćajnici u dužini od 550 metara u ulici 7. Nova (druga faza radova u Severnoj industrijskoj zoni). Kompletni radovi na drugoj fazi obuhvatali su kao i u prvoj fazi radove na saobraćajnici,javnom osvetlenju, vodovodnoj mreži i saobraćajnoj signalizaciji.Rok za završetak radova je bio 60 kalendarskih dana,ali […]

Trenutni radovi na rekonstrukciji Ulice 7. Jula

Radovi na rekonstrukciji ulice 7. Jula obuhvataju kompletnu rekonstrukciju (radove na izgradnju ulice 7. Jula u dužini od 810m sa infrastrukturom). Radovi obuhvataju rekonstrukciju saobraćajnice, rekonstrukciju pešačkih staza, izgradnju biciklističkih staza i parkinga. Širina saobraćajnice je 7,0m. Širina pešačko -biciklističkih staza je 3,50m. Rok za izvođenje radova je 120 kalendarskih dana (4 meseca), od dana […]

Obilazak Balon hale sportske namene nad otvorenim bazenom JKP“ Mladost“ – Pančevo

U petak 31.03.2017. godine Balon halu sportske namene nad otvorenim bazenom JKP“ Mladost“ – Pančevo,obišli su direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nedeljko Kovačević,gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov i direktorka JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Maja Vitman. Predviđeni radovi su obuhvatali: Izrada tehničke dokumentacije presostatičke Balon hale i izvođenje radova na Balon hali. […]

Ambulanta „Dolovo“ MZ“Dolovo“ – izvođenje radova po projektnoj dokumentaciji (druga faza) – obilazak radova

U prisustvu medija i predstavnika MZ „Dolovo“ , u utorak 28.03.2017. radove na drugoj fazi u ambulanti „Dolovo“ u MZ „Dolovo“ obišla je direktorka JP „Direkcija za izgranju Pančeva“ Pančevo Maja Vitman i direktorka Doma zdravlja Pančevo Mr Danijela Ristovski Kornic. Radovi na rekonstrukciji ambulante u Dolovu koji su obuhvaćeni ugovorom se odnose na zamenu […]

Redovno održavanje proseka Ulice Joakima Vujića u MZ Strelište – obilazak radova

U prisustvu medija i predstavnika MZ „Strelište“ , u ponedeljak 27.03.2017. radove na redovnom održavanju proseka Ulice Joakima Vujića obišla je direktorka JP „Direkcija za izgranju Pančeva“ Pančevo Maja Vitman. Radovi u proseku Ulice Joakima Vujića izvode se kroz redovno održavanje ulica u gradu. Dužina trase ulice je 345m, širina saobraćajnice 4,0m. Kroz redovno održavanje […]

Rekonstrukcija Ulice 7. Jula – obilazak radova

U prisustvu medija,predstavnika MZ „Centar“ i MZ „Vojlovica“ , u ponedeljak 20.03.2017. radove na rekonstrukciji ulice 7.Jula obišli su gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov i direktorka JP „Direkcija za izgranju Pančeva“ Pančevo Maja Vitman.

Čišćenje snega – Dečije odmaralište na Divčibarama

Uprkos snežnim padavinama na Divčibarama,u dečijem odmaralištu za čije funkcionisanje je zadužena JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo,sve aktivnosti se odvijaju po planiranom rasporedu. Zaposleni u JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo koji su zaduženi za održavanje dečijeg odmarališta čiste sneg najmodernijom mašinom,tako da ne postoje prepreke za normalnim funkcionisanjem Dečijeg […]

RTV Pančevo – „Intervju“; gošća: Maja Vitman, direktorka JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo

Završetak radova na ambulanti u MZ „Glogonj“

 

Prezentacija Sektora za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje JP „Direkcija za izgradnju Pančeva“ Pančevo i mogućnosti obavljanja stručnih poslova za potrebe drugih lokalnih samouprava

Novi sajt JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“

Novi redizajnirani sajt JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ pušten je danas, 14.12.2016. godine, u rad. Internet prezentacija sada ima dizajn pogodan za pristup sa mobilnih uređaja, koji se prilagođava različitim veličinama ekrana.