Plan detaljne regulacije bloka 014 u Pančevu, na ranom javnom uvidu

Rani javni uvid „Plana detaljne regulacije bloka 014 u naseljenom mestu Pančevo“, trajaće 15 dana i to počev od 19. juna 2020. godine.

Navedeni planski dokument, biće izložen na rani javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa planom mogu se dobiti  putem telefona (013) 353-304

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju ranog javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti  primedbe  u  toku  trajanja ranog  javnog  uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave  grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo. Odgovorni urbanista:    Dušica Černicin, dipl.inž.arh.