Plan detaljne regulacije područja hrastove šume u KO Dolovo, na javnom uvidu

Javni uvid Plana detaljne regulacije područja hrastove šume – površine specijalne namene u KO Dolovo (u daljem tekstu Plan), održaće se u trajanju od 30 dana i to počev od 28. decembra 2018. do 28. januara 2019. godine.
Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pačevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Za pružanje informacija u vezi sa navedenim planski dokumentom obratiti se Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, Gradske uprave Grada Pančeva, na telefon (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.  —>>>

Nacrt Plana detaljne regulacije područja hrastove šume- površine specijalne namene u K.O. Dolovo

Zainteresovana pravna i fizička lica, mogu da podnesu primedbe na Nacrt plana, za vreme trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Javna sednica Komisije za planove biće održana 5 februara 2019. godine, sa početkom u 13 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo. Vodeći planer – Vesna Subotić, dipl. inž. hortikulture