Plan detaljne regulacije za magistralni vodovod Kačarevo – Banatsko Novo Selo, na javnom uvidu

Plan detaljne regulacije za magistralni vodovod Kačarevo – Banatsko Novo Selo, na javnom uvidu

 

Gradska uprava grada Pančeva – Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, izlaže na rani javni uvid Plan detaljne regulacije za magistralni vodovod Kačarevo-Banatsko Novo Selo (u daljem tekstu Plan).

Rani javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 13. septembra 2019. godine.

Navedeni planski dokument, biće izložen na rani javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona (013) 353 304

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju ranog javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

http://www.pancevo.rs/javne-rasprave/

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe u toku trajanja ranog javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo. Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo

Vodeći planer – Petar Petrović, dipl. inž. građ.