Plan generalne regulacije Kačareva na javnom uvidu

Javni uvid Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo, održaće se u trajanju od 30 dana i to počev od 14. februara 2020. godine.

Navedeni planski dokument, koji je izradilo Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa Planom mogu se dobiti putem telefona (013) 353-304.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

Grad Pančevo – javne rasprave

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe u toku trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br. 2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Javna prezentacija Nacrta izloženog planskog dokumenata biće organizovana 25. februara 2020.godine u 13:00 časova, u Maloj sali, zgrade gradske uprave Grada Pančeva.

Javna sednice Komisije za planove biće održana 24. marta 2020. godine, sa početkom u 13:00 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave Grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, Grad Pančevo će se oglasiti novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

Obrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo. Odgovorni urbanista: Petar Petrović, dipl. inž. građ.